Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Blomberg-Zeeman

Tante Chris, druk 1, 78 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal, geschikt voor meisjes van 11-14 jaar, omvang 78 bladz. met 6 ill., prijs f 0.90 gec. Bij getallen groote reductie. Korte
Inhoud: Rie, het 13-jarig dochtertje van Mijnheer Helden, laat tegen den wil van haar ouders, polka-haar knippen. Moeder, die in Nunspeet verpleegd wordt, is daarover zeer bedroefd. Rie mag voor straf in geen zes weken naar Moe. Als op Hemelvaartsdag, Vader en de dienstbode uit zijn, gaat ze zonder medeweten harer ouders met twee vriendinnen roeien. Ze krijgt een ongeluk en komt in 't ziekenhuis. Tante Chris, eigenlijk slechts een nicht van Rie's moeder, een godvreezendo oude Geldersche dame, redt in den middellijken weg het kind van den dood door haar bloed aam 't bloedarme patiëntje te geven, Hiermee wint ze Rie's liefde. Rie wordt van een eigenzinnig, ongehoorzaam meisje, door schade en schande, een „ander" kind.
Beoordeeling: Een heel aardig meisjesverhaal, waarin sprake is van zonde, en genade. Rie Helder is een kind, zooals er zoo veel in dezen modernen tijd zijn, vooral in onze groote steden. Laten onze jonge meisjes dit verhaal lezen. Mogelijk zal 't sommigen ten zegen zijn. 't Verhaal is eenvoudig, de stijl is goed. De karakters van tante Chris en Rie zijn naar 't leven geteekend. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930