Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFine Schoonevelt

Siti het waroengmeisje, druk 1, 90 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Siti is het meisje uit de waroeng. Ze is een trouwe hulp voor haar moeder, die eten kookt en koffie schenkt, ook voor de arbeiders van de suikerfabriek. Siti brengt wel eens ijs bij Mevr. de Lange, wier man ook op de suikerfabriek werkt. Maryam, de moeder van Siti, wordt door een auto aangereden. Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht en sterft. Siti zal nu de waroeng waarnemen en dat gaat goed. Joesoep, haar vader, werkt niet veel. Hij trouwt weer met een andere waroenghoudster. Een vrouw waar Siti niet veel mee op heeft, omdat ze weet, dat het geen goede vrouw is. Ze verkoopt Siti aan Ibrahim voor f. 50.-. Deze Arabier staat bekend als iemand, die zijn ondergeschikten slaat. Siti ontvlucht en wordt bij mevr. de Lange als pleegkind aangenomen. Ze gaat met deze familie mee naar Bandoeng, als de suikerfabriek stopgezet moet worden. Ze ontvangt nu onderwijs op de Zendingsschool. Als de fam. de B. naar Holland vertrekt, besluit ze Siti in Indië te laten. Ze heeft haar Heiland leeren liefhebben. Er zal straks een betrekking voor haar gezocht worden. Echter komt haar vader bij haar. Uit een onderzoek blijkt dat hij ziek is en nu gaat Siti naar huis om haar vader te verzorgen en de waroeng te behartigen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi boekje. Het leven der Mohammedanen en de moeilijkheden om het tot Christen te brengen, worden duidelijk beschreven. Siti heeft een gesloten karakter, maar er gaat meer in om dan gedacht wordt. Als ze haar Heiland kent, heeft ze geen bezwaar in Indië te blijven. Met blijmoedigheid wijdt ze zich ook aan haar taak als verpleegster van haar vader. Hoewel voor hem zelf en de dorpsbewoners het onbegrijpelijk is. Alleen het Christen. zijn verklaart alles. Mooi zendingsverhaal.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Fine Schoonevelt

Siti het waroengmeisje, druk 2, 78 blz.
Zie beoordeeling 1936, blz. 44.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Fine Schoonevelt

Siti het waroengmeisje, druk 2, 78 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 11 t.d.t. 40 cent. Goedgekeurd door de Keurengscommissie voor Koloniale Jeugdlectuur 1937. Siti, is het eenig dochtertje van toesoep (een Javaan) en Maryam (een Soendaneesche). Ze hebben een waroeng dicht bij de Suikerfabriek Kadipaten op West-Java, waar mijnheer De Lange 1e machinist is. Bij een auto-ongeluk komt Maryam om het leven. Siti krijgt een stiefmoeder. Ze wordt "verhuurd" aan Ibrahim, een Arabier en woekeraar. Ze ontvlucht en komt als pleegkind bij den heer en mevrouw de Lange. Ze leert Jezus hartelijk liefhebben en komt, als de suikerfabriek stop wordt gezet op een Zendelingsschool te Bandoeng. De heer en mevr. de Lange gaan naar Holland. Siti blijft achter. Joesoep, Siti's vader komt tot haar, ziek en verloopen. Zijn vrouw heeft hem verlaten. Dan brengt Siti haar offer: ze keert terug naar de waroeng van haar vader en verzorgt hem. Hij begrijpt haar liefde niet: zij, die door hem uitgeworpen is, verzorgt hem om Jezus' wil. Ze houdt Zondagsschool en dient nu in haar werk en door haar Evangelie-brengen aan de Javaansche kinderen, haar Heiland, Die haar lief is boven alles. Dit prachtige boek is geschreven door een insider; de schrijfster is voortreffelijk op de hoogte van de Indische toestanden, die ze uit ervaring kent. 't Is suggestief geteekend. De dialoog is vlot; heel de lectuur een genoegen. De centrale beteekenis van Christus' persoon en werk komen er in uit. Het omslag is schitterend. We bevelen deze aanwinst onvoorwaardelijk aan. In alle opzichten voortreffelijk !

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Fine Schoonevelt

Siti het waroengmeisje, druk 2, 78 blz.
G.K.C.B. 11 t.d.t. Siti, is het eenig dochtertje van toesoep (een Javaan) en Maryam (een Soendaneesche). Ze hebben een waroeng dicht bij de Suikerfabriek Kadipaten op West-Java, waar mijnheer De Lange 1e machinist is. Bij een auto-ongeluk komt Manyam om het leven. Siti krijgt een stiefmoeder. Ze wordt „verhuurd" aan Ibrahim, een Arabier en woekeraar. Ze ontvlucht en komt als pleegkind bij den heer en mevrouw de Lange. Ze leert Jezus hartelijk liefhebben en komt, als de suikerfabriek stop wordt gezet op een Zendelingsschool te Bandoeng. De heer en mevr. de Lange gaan naar Holland. Siti blijft achter. Joesoep, Siti's vader komt tot haar, ziek en verloopen. Zijn vrouw heeft hem verlaten. Dan brengt Siti haar offer: ze keert terug naar de waroeng van haar vader en verzorgt hem. Hij begrijpt haar liefde niet: zij, die door hem uitgeworpen is, verzorgt hem om Jezus' wil. Ze houdt Zondagsschool en dient nu in haar werk en door haar Evangelie-brengen aan de Javaansche kinderen, haar Heiland, die haar lief is boven alles. Dit prachtige boek is geschreven door een insider; de schrijfster is voortreffelijk op de hoogte van de Indische toestanden, die ze uit ervaring kent. 't Is suggestief geteekend. De dialoog is vlot; heel de lectuur een genoegen. De centrale beteekenis van Christus' persoon en werk komen er in uit. Het omslag is schitterend. We bevelen dit boek onvoorwaardelijk aan. In alle opzichten voortreffelijk!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

Fine Schoonevelt

Siti het waroengmeisje, druk 3, 86 blz.
G.K.C.B. 11 t.d.t. Siti is het enig dochtertje van Joesoep (een Javaan) en Maryam (een Soendanese). Ze hebben een waroeng dicht bij de Suikerfabriek Kadipaten op West-Java, waar mijnheer De Lange 1e machinist is. Bij een auto-ongeluk komt Maryam om het leven. Siti krijgt een stiefmoeder. Ze wordt „verhuurd" aan Ibrahim, een Arabier en woekeraar. Ze ontvlucht en komt als pleegkind bij de heer en mevrouw de Lange. Ze leert Jezus hartelijk liefhebben en komt, als de suikerfabriek stop wordt gezet op een Zendingsschool te Bandoeng. De heer en Mevr. de Lange gaan naar Holland. Siti blijft achter. Joesoep, Siti's vader komt tot haar, ziek en verlopen. Zijn vrouw heeft hem verlaten. Dan brengt Siti haar offer: ze keert terug naar de waroeng van haar vader en verzorgt hem. Hij begrijpt haar liefde niet: zij, die door hem uitgeworpen is, verzorgt hem om Jezus' wil. Ze houdt Zondagsschool en dient nu in haar werk en door haar Evangelie-brengen aan de Javaanse kinderen haar Heiland, die haar lief is boven alles. Dit prachtige boek is geschreven door een insider; de schrijfster is voortreffelijk op de hoogte van de Indische toestanden, die ze uit ervaring kent. 't Is suggestief getekend. De dialoog is vlot; heel de lectuur een genoegen. De centrale betekenis van Christus' persoon en werk komen er in uit. Het omslag is schitterend. We bevelen deze aanwinst onvoorwaardelijk aan. In alle opzichten voortreffelijk!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Fine Schoonevelt

Siti het waroengmeisje, druk 4, 86 blz.
Prijs f 0,95; gebonden; geïll.; meisjesboek 11-13 jaar.
Inhoud: Siti is het meisje uit de waroeng. Zij is een trouwe hulp voor haar moeder, die eten kookt en koffie schenkt, ook voor de arbeiders van de suikerfabriek. Siti brengt wel eens ijs bij Mevr. de Lange, wier man ook op de suikerfabriek werkt. Maryam, de moeder van Siti, wordt door een auto aangereden. Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht en sterft. Siti zal nu de waroeng waarnemen en dat gaat goed. Joesoep, haar vader, werkt niet veel. Hij trouwt met een andere waroenghoudster. Een vrouw, waar Siti niet veel mee op heeft, omdat ze weet, dat het geen goede vrouw is. Ze verkoopt Siti aan Ibrahim voor f 50,-. Siti ontvlucht ee wordt bij Mevr. de Lange als pleegkind aangenomen.
Conclusie: Een mooi boekje. Het leven der Mohammedanen en de moeilijkheden om het tot Christen te brengen, worden duidelijk beschreven. Siti heeft een gesloten karakter, maar er gaat meer in haar om dan gedacht wordt. Als ze haar Heiland kent, heeft ze geen bezwaar in Indië te blijven. Mooi zendingsverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Fine Schoonevelt

Siti het waroengmeisje, druk 5, 78 blz.
prijs f 1,10; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Siti is het dochtertje van een waroenghoudster. Ze is een handig meisje en haar moeder heeft veel hulp van haar. Op zekere dag rijdt een auto de hele waroeng in elkaar en Siti's moeder wordt zo ernstig gewond, dat zij sterft. Siti zet straks de "zaak" voort. Maar haar vader hertrouwt. Siti krijgt het slecht bij baar stiefmoeder en wordt "verkocht" aan Ibrahim. Van deze slavenhouder vlucht ze naar mevr. De Lange, wier man machinist is op de suikerfabriek. Die neemt haar als kind aan en zorgt voor haar opvoeding. Siti leert de Heere Jezus liefhebben én wordt straks te midden van haar volk een levende getuige van de Heiland.
Conclusie: Een uitstekend Zendingsverhaal. Duidelijk komt uit, hoe moeilijk het is, Mohammedanen tot het Chr. geloof te brengen. Siti is gesloten van karakter, maar er gaat in haar hart heel wat om. Mevr. De Lange en zij zijn zeer aan elkaar gehecht, maar ze leren beiden om Jezus' wil het offer te brengen. We ontmoeten in dit boekje een zuiver Christendom, tevens een Christendom van de daad.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
Fine Schoonevelt

Siti het waroengmeisje, druk 6, 80 blz.
prijs f 1,-; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: July kibbelt nogal eens met Job, haar broertje. Toch houden ze veel van elkaar. July neemt wel eens snoepjes uit moeders doosje en ook een keer geld van de boodschappen, om haar vriendinnen te tracteren. Ze heeft veel berouw, belijdt haar kwaad eerst aan God, dan ook aan moeder. Strekking: Het is niet voldoende om je kwaad in alle stilte goed te willen maken. Ook is nodig om je verkeerde daden eerlijk te belijden.
Conclusie: Het boekje beleeft de vierde druk en wordt dus blijkbaar veel gelezen. Waaraan het dat te danken heeft, is niet geheel duidelijk. Het is een tamelijk vlak verhaaltje, waarin weinig bijzonders valt te ontdekken.
Eindoordeel: aanbevolen. prijs f 1,05; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Siti's moeder sterft door een ongeluk en dan vindt haar vader, dat zij de marktkraam moet overnemen. Haar vader hertrouwt en verhuurt Siti aan een Arabier (woekeraar). Ze ontvlucht en vindt onderdak bij Hollandse mensen. Ze komt op de Zondagsschool, keert later terug naar haar zieke vader en verzorgt hem om Jezus' wil en brengt het evangelie aan de kinderen van haar volk. Strekking: De godsdienstige strekking van dit boekje is goed. Ook uit opvoedkundig oogpunt heeft het waarde.
Conclusie: 't Is een aardig boek over Indië en de Zending. Zal zijn loop wel vinden, daar het reeds zijn zesde druk beleeft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.