Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Ted Marsch en de paardendieven, druk 1, 90 blz.
prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Ted Marsh, zoon van een rancher, wordt door twee paardendieven bestolen en gevangen genomen. Het is hen te doen om een losprijs. De rovers krijgen ruzie. Een van hen valt van zijn paard en breekt een been. De andere gaat er met de gestolen paarden vandoor. De gewonde wordt door Ted verzorgd. Na berouw krijgt de dief de kans een nieuw leven te beginnen. Strekking: Thema van het boek: "Hebt uw vijanden lief, Doet wel degenen die u haten en bidt voor degenen, die u geweld aandoen." Eenmaal gebruik van Heer, meestal Here.
Conclusie: Een goed boek. Stijl hier en daar wat stroef. Niettegenstaande enkele wat ruwe passages.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.