Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. Luitingh

Teleurstelling en verrassing , druk 3, 24 blz.
Een aardige jongen van ongeveer 12 jaar komt met de Kerstvacantie uit school, en zal den volgenden morgen met zijn vader op reis gaan naar Amsterdam. De sneeuw verhindert echter die reis. De teleurstelling van dat jongenshart wordt mooi geteekend. De eerste Kerstdag brengt een verrassing. Hij gaat met zijn ouders bij den predikant ter visite en daar viert hij rondom den Kerstboom met lichtjes en geschenken, een blij Kerstfeest. De verrassing wordt nog grooter, als vader het plan maakt, om 's daags na 't Kerstfeest nog op reis te gaan. Bij zijn oom gekomen, bemerkt hij, dat deze van huis is geweest, zoodat Hendrik - zoo heet de knaap - indien hij niet verhinderd ware, een vergeefsche reis zou gemaakt hebben. Dit verhaal zal door de jongens met genoegen worden gelezen. Ze zullen echter wel verwonderd zijn, dat zij kennis maken met een knaap uit den gegoeden stand, die op twee uur afstands van een groote plaats woont in het noorden van ons land, en die nog nooit in een spoortrein heeft gezeten. Maar 't is een jongen uit een boekje. Die Kerstboom staat ons ook in dit verhaal in den weg. Afgezien van dien sta-in-den-weg, oordeelen wij het boekje toch aanbevelenswaard. Er is wat goeds uit te leeren vooral op het terrein der teleurstellingen, waaraan het leven van ieder mensch zoo rijk is. De uitvoering is zeer aantrekkelijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.