Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronN.M. Schouten

Tim en Tom, druk 1, 36 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tim en Tom, twee vriendjes, gaan samen naar het Politie-Bureau, om een gevonden halven stuiver aan te geven. De "eigenares" wordt ontdekt, maar Tom mag het geldstuk van haar houden. Als Tim ook een halven stuiver van zijn moeder heeft gekregen, gaan ze het geld bij de juffrouw brengen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een leuk verhaaltje wat we om godsdienstigen inhoud jammerlijk afkeuren. Het woord "Lieve Heer" wordt zeven keer gebruikt. Het gebed is ook hier weer het wondermiddel. Tom, een heel klein ventje, is echt blij, het is licht in zijn hart, omdat hij weet, nu weer een klein schaapje van den Goeden Herder te zijn. Hij was dus een schaapje van den Herder, na jokken niet meer, na gebed weer wel. Oordeelt nu zelf: Bestaat afval der Heiligen? Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.