Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. van Wilkerdon

Teere Klaas , druk 1, 168 blz.
Een werkelijk spannend verhaal. Zeer goed getroffen die teekening van de lier รก la Robberman-Struik-Stomp. 't Kan zijn, dat een enkele Gereformeerde het werkje hier en daar wat ethisch zal vinden (zie blz. 80 en 97). Wat 't boek ontsiert, is de slordige punctuatie, vooral in de eerste helft. Ook is de taal slecht verzorgd, zoodat al lezende de gedachte opkomt, dat de schrijver fungeert als hoofdpersoon van het boek, die wegens zijn gestel nooit de Nederlandsche taal goed had kunnen bestudeeren De schrijver schijnt een bijzondere voorliefde te hebben voor daar, en die. Op blz. 32 kan een ondeugend lezer bij leerkwelling wel eens denken, dat deze begint als men schoenmaker wordt. De tweede helft is aanmerkelijk beter verzorgd. Voor jongelieden van 12 jaar en ouder bestemd. Maar tegen uitdrukkingen als op blz. 154 gebezigd worden, teekenen wij protest aan. Moet jongelieden geen achting voor den godsdienstonderwijzer worden ingeprent? We konden onze oogen niet gelooven! Heeft de schrijver wel bedacht, hoe onverantwoordelijk zijne handelswijze in deze is? Het doet ons leed, dat wij het daarom niet kunnen aanbevelen. Prijs f 0.75. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906