Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD.A. Cramer-Schaap

Telemachos , druk 1, 180 blz.
In Telemachos de zoon van Odysseus, door D.A. Cramer-Schaap vertelt de held in ik-vorm de eerste en laatste boeken van de Odyssee na voor jonge lezers. Zijn opgroeien in de verwaarloosde burcht op Ithaka en zijn snelle rijping tot man als Athene hem in de gedaanten van Mentes en Mentor aanspoort en helpt om naar zijn vader te speuren. Het verhaal culmineert in de terugkeer van Odysseus en de ontknopingen van herkenning en wraakneming, waarbij de slachtingen onder vrijers en slavinnen versoberd en verzacht werden. Ofschoon de feiten soms van Homerus' verhaal afwijken, zijn stijl en verteltrant goed getroffen. Het meest zal het verhaal met zijn vele ongewone namen natuurlijk te zeggen hebben aan jongelui uit meer ontwikkelde gezinnen, waar de ouders de achtergronden kunnen toelichten. Voor de jongste gymnasiasten is het ook een aardige inleiding tot de stof. (geb. f 4,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1962-63

Open IDIL-Gids.