Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDiet Kramer

Thuisvaart, druk 1, 263 blz.
"Thuisvaart steekt ver boven haar vroeger werk uit."
Rotterdams Nieuwsblad

De schrijfster kent de jonge mensen van deze tijd, in hun ontreddering en hun zoeken naar houvast, en ze zet ze zo waarachtig en levend voor ons neer, dat er ongetwijfeld van dit boek een sterke kracht ten goede voor hen zal uitgaan."
De Tijd

"Zeer modern en actueel is "Thuis-vaart", dat Diet Kramer het licht deed zien."
De Gooi- en Eemlander

"Het is geen gemkkelijke lectuur, integendeel, maar dat moet ons niet terugschrikken, want wie aandachtig leest zal verrijkt en gesterkt worden, ja dankbaar zijn voor dit nieuwste boek van Diet Kramer."
De Poortwake

"Een gaaf boek!"
Delftse Courant

"Wat de literaire kwaliteit van dit boek betreft: het is goed gecomponeerd, de mensen die erin voorkomen leven voor ons, de sfeer is zuiver."
Ontmoeting

"Dit alles is door de schrijfster uitmuntend beschreven." I.D.I.L

"Mijn artikel is langer geworden dan de bedoeling was en nog is het me, of ik nog lang niet genoeg van dit boek heb gezegd. Daarom wil ik aan 't slot dit nog aanraden, en wel met grote nadruk: Ga zelf dit boek lezen.Vecht er mee."
De Jongeman

"Diet Kramer heeft treffend juist de strijd van de jeugd-van-nu kunnen neerschrijven, door enkele eenzame figuren zo overtuigend te doen leven; alleen vechten zij en zullen zij sterk staan. Zij is erin geslaagd, een goed en eerlijk boek te schrijven, en niet alleen voor jongeren."
Leeuwarder Courant.
Omschrijving inhoud in boek