Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Ten halve gekeerd, druk 2, 48 blz.
Leeftijd plm. 12 jaar. Bernard Hoogstraten, een jongen uit de hoogste klasse, komt onder den slechten invloed van Piet van Steen, en laat zich door dezen verleiden, de behulpzame hand te bieden om Hendrik de Meer (die geweigerd heeft te bedriegen bij 't opgegeven proefwerk) een poets te bakken. Het gevolg hiervan is, dat Hendrik een been breekt. Piet van Steen blijft er onverschillig onder, maar bij Bernard komt het betere in zijn hart weer boven; hij snelt Hendrik te hulp. Qp den avond van dien dag nog bekent hij alles aan zijn ouders, want 't is tot hem doorgedrongen, hoe laag hij gehandeld heeft. Niemand, ook Henk zelf niet, weet, wie de daders zijn. Maar Bernard's geweten laat hem niet met rust en éér hij gaat slapen, weten zijn ouders alles. We zien in dit verhaal, welk een groot voorrecht het voor een kind is, Godvreezende ouders te bezitten, die met en voor dat kind bidden. Piet heeft geen berouw, ook zijn moeder heeft géén invloed op hem. Bernard vraagt en krijgt vergeving van Hendrik en diens moeder en wil in 't vervolg de vriend van Hendrik zijn. Een heel geschikt boekje voor jongens van pl.m. 12 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
Francina

Ten halve gekeerd, druk 2, 48 blz.
G. K. 0. 8 t. d. t. Teekeningen van Frans v. Noorden. 25 cent. Een inslaande waarschuwing tegen "den eersten stap". Spieken bij het proefwerk - bestraft worden door den bovenmeester - wraak nemen op den "verklikker" - maar dan met berouw terugkeeren en betering beloven en bewijzen - dat is in het kort Bernhards geschiedenis. Henk, het "slachtoffer", moet wel eenige weken op herstel van zijn gebroken been wachten, maar ziet zijn begeerte om dokter te worden, vervuld. Dat heeft God zóó gedaan, zegt zijn moeder. Francina kan de schooljongens voor de lezers en lezeressen doen leven. Zij kent ze niet maar van buiten, doch ook van binnen. Zij beeldt de situaties kostelijk uit. Haar taal is eenvoudig, duidelijk en klaar. Haar verhaal boeit. Een opmerking: de strekking is uitnemend, maar Christus' verzoening komt te weinig naar voren. Overigens wel aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932