Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Romijn

Strijd om Onne, druk 1, 66 blz.
prijs f 0.65; in slappen omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar; Catalogusno. 284. Strekking: De schrijver stelt ons met sprekende voorbeelden voor oogen, dat men vergevensgezind moet zijn.
Conclusie: 't Verhaal is boeiend geschreven. De eisch van het Chr. geloof (vooral naastenliefde) wordt duidelijk naar voren gebracht. De schr. denkt zich de problemen van de jeugd in die jaren goed in.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
A. Romijn

Strijd om Onne, druk 2, 66 blz.
Prijs f 0,65; in slappe omslag; geillustreerd; jongensboek, leeftijd 9-14 jaar. Strekking: Dolf wil een hondje verdrinken. Dit wordt door Kees Bolding verhinderd. Hieruit ontstaat een reeks verwikkelingen (plagergen en vechtpartijen) tussen die twee, die eindigen in het vergiftigen van de hond door Dolf. Kees wil wraak nemen, doch zijn vader brengt hem tot andere gedachten. De vergevingsgezindheid wordt aan Kees door zijn vader geleerd en dat niet alleen, hij brengt die ook in practijk.
Conclusie: Vrij vlot geschreven. Misschien enkele gebeurtenissen te gezocht. Toch een goed boekje, dat vooral de jongens graag zullen lezen. Vooral de verhouding van Kees tot zijn hond is heel natuurlijk beschreven zonder overdrijving.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
A. Romijn

Strijd om Onne, druk 4, 77 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., J. 9-12 j., (zie B.B. 1955). Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

A. Romijn

Strijd om Onne, druk 4, 77 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; jongensboek.
Inhoud: Kees heeft een klein hondje gered uit de hand van andere jongens, die het dier mishandelen. Tengevolge hiervan is Dolf zijn grote vijand geworden, die steeds wraakplannen koestert. Het gelukt hem ten slotte de hond (de lieveling van Kees) te vergiftigen. Grote smart bij Kees, maar ook spijt-gevoelens bij Dolf. Later verzoenen de jongens zich. Sttekking: Een beschrijving hoe men niet en inzonderheid hoe men wel met dieren moet omgaan. Zeer leerzaam voor kinderen in hun omgang met dieren. Het boekje heeft een positieve chr. strekking. De wederkerige trouw tussen mens en dier doet weldadig aan. Een boekje van dierenliefde en dierentrouw.
Conclusie: Een fijn beschreven, boeiend boek, dat met toenemende spanning door de kinderen zal worden gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.