Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLinda Erics

Tine Brink, druk 1, 160 blz.
Wat de pers zegt:
Dezer dagen werd me Tine Brink ter beoordeeling gegeven. 1k moest het dus lezen, maar dat moeten werd aanstonds een "verslinden". Het ontroerende had me dra te pakken; taal, stijl en vinding wekten mijn hooge waardeering en zelfs bewondering. Een lachbui bleef niet uit... De uitbeelding der karakters met al die menschelijke gevoeligheden, waaraan we zelf niet vreemd zijn, is voortreffelijk goed geteekend, Het "christelijke" doet weldadig aan; de godsdienst is hier een steun en kracht onder alles... De schrijfster hebbe onzen dank...
Ds. O. G. in "Koers Houden".

Een prachtboekje!.... 't Geheel is eenvoudig, maar meesterlijk geteekend. Nergens gezwollen of overdreven sentimenteel. Ook niet sensationeel. Vooral de karakterteekening is aantrekkelijk....
"Boekenkeur" v. d. Ned. Bond v. J. V. op Ger. Grondslag enz.
Het bandje ziet er zeer smakelijk uit, fijn van tint. Een heel mooi verhaal scherp van teekening en keurig van stiji.
De Nederlander.
Omschrijving inhoud in boek