Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrits Mobach

Tineke bedenkt een plannetje, druk 1, 31 blz.
prijs in slappe omslag 50 cent; meisjesboek.
Inhoud: Tineke, het enige dochtertje in een welgesteld gezin, is op zekere woensdagmiddag boos, omdat Toosje, haar vriendinnetje, niet bij haar komt. Haar boosheid verdwijnt geheel, als ze mag meerijden met de auto van de groenteboer. Zo komt zij in aanraking met de arme Maaike, die in tegenstelling met haar zelf, tevreden is in haar armoede. De kennismaking van de meisjes wordt voortgezet, wat tot aangename gevolgen voor Maaike en haar ouders lijdt. Strekking: Een eenvoudig kinderverhaal, van hetwelk mi. de strekking is, dat waar de Here Jezus de armen in gunst wil gedenken, ook wij ons van hen niet mogen afkeren en dat wij dit zonder enig eigenbelang in praktijk moeten brengen. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Om de inhoud van het verhaal en de strekking moet ik het aanbevelen. Maar het gebruik van de kerstboom had achterwege moeten blijven. Dáárom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Frits Mobach

Tineke bedenkt een plannetje, druk 2, 31 blz.
prijs f 0,65 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Tineke en Toosje kibbelen vaak over twee dingen: de auto van Toosje en de televisie van Tineke. Eens is Tineke boos op Toosje omdat deze met haar ouders in de auto meemocht om winkels te kijken. Dan mag Tineke met de groenteboer mee de klanten langs. Ze komt in een arm gezin terecht, waar ze een meisje van haar leeftijd Maaike ontmoet. Maaikes moeder is ziek en toch is Maaike erg blij en tevreden met alles wat ze heeft en krijgt. Tineke schaamt zich nu een beetje en bedenkt een plannetje. Met Kerstmis wordt Maaike met de auto gehaald en viert Kerstfeest in Tinekes huis. Strekking: Heb armen en ongelukkigen lief. Wees dankbaar als je ziet hoeveel beter je het hebt dan anderen.
Conclusie: Eenvoudig en aardig verhaaltje, al zijn er ván dit soort al karrevrachten! Goed van taal en stijl. Goede druk. Geen natuurbeschrijving.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.