Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNetty Faber-Meynen

Tineke, druk 1, 43 blz.
G. K. 0. 20 t. d. t. 25 cent. Een kleine-meisjes-vertellinkje voor de allerkleinsten, ofschoon bet niet in lettergrepen is afgedeeld. Het verhaalt de lotgevallen van Tineke, domineeskindje, dat met Vaders hoogen hoed en gekleede jas er op uit trekt, verjaardag viert, het hoorntje van een doof vrouwtje wegpakt, om een broertje bidt en het ook ontvangt, "omdat de Heere het goedvindt". Als leesboekje voor de kleintjes is het zeker geschikt; als evangelisatie-lectuur kan het echter niet dienen, omdat het Evangelie er niet aan de jonge lezeresjes in aangeprezen wordt. Hoogstens wordt gezegd, dat de Heere wijs is, en dat de groote menschen in de kerk komen luisteren naar wat ze moeten doen, om gelukkig te worden. Wij stellen andere eischen aan de lectuur voor onze Zondagsscholen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Netty Faber-Meynen

Tineke, druk 1, 43 blz.
meisjesboek geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tineke is wel eens ondeugend. Op een keer heeft ze vaders hooge hoed opgezet en zijn jas aangetrokken. Toch was vader niet boos. Hij lachte. Op een andere keer heeft Tineke het hoorntje van vrouw Struik stilletjes weggepakt. Toen kon vrouw Struik niet meer hooren. Gelukkig, dat Aaltje, de meid, het hoorntje terugvond onder de kast. Nu kon vrouw Struik weer in de kerk naar vader luisteren. Als Tineke jarig is, krijgt ze een mooie pop in een wagen. Maar de ondeugende poes loopt de pop van den stoel af. Nu is de kop van de pop stuk. Maar een mijnheer in de stad maakt de pop weer. Tineke en moes hebben aan den Heere om een broertje gevraagd. En heusch komt het broertje op een keer. Wat lacht die Tineke, als ze dien levenden pop in zijn wiegje ziet liggen. Vader en moeder en Tineke zijn alle drie even blij. Algemeene op- of aanmerkingen: Leuk, kinderlijk, frisch. Onze kleintjes kunnen ervan genieten. Uitstekend voor onzen kring geschikt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Netty Faber-Meynen

Tineke, druk 1, 43 blz.
De dagen van het vijfjarig Tineke met al de kleine, voor haar gewichtige dingen gaan gezellig aan ons voorbij. Het eindigt met de groote gebeurtenis, het broertje in de wieg. 't Is een aardig boekje voor de kleinsten, met 20 goede plaatjes. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1939
Netty Faber-Meynen

Tineke, druk 2, 43 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 j.; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tineke is wel eens ondeugend. Op een keer heeft ze vaders hooge hoed opgezet en zijn jas aangetrokken. Toch was vader niet boos. Hij lachte. Op een anderen keer heeft zij het hoorntje van vrouw Struik stilletjes. weggepakt. Toen kon vrouw Struik niet meer hoeren. Gelukkig, dat Aaltje, de meid, het hoorntje terugvond onder de kast. Nu kon vrouw Struik weer in de kerk naar vader luisteren. Als Tineke jarig is, krijgt ze een mooie pop in een wagen. Maar de ondeugende poes loopt de pop van de stoel af. Nu is de kop van de pop stuk. Maar een mijnheer in de stad maakt de pop weer. Tineke en moes hebben aan den Heere om een broertje gevraagd. En heusch komt het broertje op een keer. Wat lacht Tineke, als ze die levende pop in zijn wiegje ziet liggen. Vader, moeder en Tineke zijn alle drie even blij. Algemeene op- of aanmerkingen: Leuk, kinderlijk, frisch. Onze kleintjes. kunnen ervan genieten. Uitstekend voor onzen kring. Nieuwe spelling.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.