Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Toch verzoend, druk 1, 54 blz.
G. K. C. 0. 12 t. d. t. 60 cent. De titel geeft het thema aan. Het gaat hier over een meisje, Cato, die ter voorkoming en tot genezing van een lichaamsgebrek een "recht-houder" moet dragen. Een van haar schoolmakkers zendt haar een teekening, waarin met haar gebrek de spot wordt gedreven. 't Blijkt Koos Martijn te zijn. Hij belijdt schuld, maar Cato wil niet vergeven. Zij wordt ernstig ziek en komt daardoor tot andere gedachten. Als Koos haar bezoekt, komt eindelijk de verzoening tot stand. Het lijkt eerst, dat Annie de hoofdpersoon zal zijn, maar later wordt Cato dit. Daardoor loopt het verhaal wat scheef, doch overigens is het goed verteld. Er wordt Kerstfeest gevierd zonder Kerstboom. (Een onzer recensenten merkt ironisch op: "dit is blijkbaar in Kerstboekjes nog mogelijk!"). De ouders van dit gezin geven in alle opzichten een goed voorbeeld: niet kampeeren in een tent: dat is niets voor meisjes; wel sparen om zes weken te genieten op de goedkoopste wijze in de bosschen; het kwaad ook kwaad noemen en toch begrijpen, dat een gedwongen verzoening geen verzoening zou zijn; wel bidden voor en met de kinderen. Eén opmerking: de zonde kon duidelijker als zonde tegen God worden geteekend. En het verzoenend lijden van Christus kon in verband daarmee helderder op den voorgrond zijn gezet. We bevelen dit boekje voor onze Zondagsscholen niettemin zonder aarzelen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927