Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWieland Wouters

Toch chauffeur, druk 1, 126 blz.
prijs f 1,30; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Krelis, de chauffeur van dokter Douma, wordt ontslagen, omdat hij benzine en olie steelt voor zijn broer, een arme vrachtrijder. Derk, de zoon van de dokter, raakt ook in de moeilijkheden: hij neemt geschenken aan, verzwijgt het stelen en voelt zich ook schuldig. Krelis komt bij de molenaar in dienst. Na allerlei verwikkelingen komt de dokter achter de zaak. Derk belijdt zijn schuld, Krelis wordt weer chauffeur en z'n arme broer, de stroper, komt op de molen.
Conclusie: Een goed geschreven boek, vol spanning, goed papier. Derks onrust is goed getekend. Waarom wordt bijna uitsluitend tot de Heere Jezus gebeden?
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Wieland Wouters

Toch chauffeur, druk 1, 126 blz.
En in Toch chauffeur, door Wielend Wouters, wordt tamelijk sterk gemoraliseerd over steler en heler.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1951

Open IDIL-Gids.

Wieland Wouters

Toch chauffeur, druk 2, 126 blz.
prijs f 1,60; gecartonneerd; jongensboek, leeftijd ± 10-13 jaar.
Inhoud: Krelis de chauffeur van dokter Douma wordt ontslagen, omdat hij benzine en olie steelt voor zijn broer, een arme vrachtrijder. Derk, de zoon van de dokter, raakt ook in moeilijkheden, want hij neemt geschenken aan en verzwijgt het stelen en voelt zich dan ook schuldig. Krelis gaat bij een molenaar in dienst. Uiteindelijk komt de dokter achter de werkelijke toedracht. Derk belijdt schuld, Krelis wordt weer chauffeur en z'n arme broer komt in zijn plaats op de molen.
Conclusie: Een spannend jongensboek. De angts van Derk is goed getekend. Wij moeten breken met onze zucht tot zelfhandhaving. Leert van Jezus, dat Hij zachtmoedig was en nederig van hart. Daarom te bidden is noodzaak. Krelis ziet het verkeerde in en vraagt vergeving. Verzoening met God is het meeste nodig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
Wieland Wouters

Toch chauffeur, druk 3, 126 blz.
In 15 hoofdstukjes schildert Wieland Wouters in Toch chauffeur een aantal voorvallen uit het dagelijks leven van enige dorpsjongens in en buiten schoolverband. De gebruikelijke vechtpartijtjes ontbreken niet. Het beroep op liefde en vrede omwille van de "Here Jezus" is wellicht iets te nadrukkelijk geaccentueerd voor snaken van ± 12 jaar.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.