Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDolf Kloek

Zigeunerinnetje, druk 1, 187 blz.
prijs ƒ 1,50, Mei-pocket; meisjesboek, leeftijd 14-16 jaar.
Inhoud: "Zigeunerinnetje" woont met haar vader ergens buiten bij een plas. Evenals haar overleden moeder heeft ze een zuidelijk temperament, maar ze heeft ook iets van het op rust ingestelde van haar vader. In de eindexamenklas van de H.B.S. helpt ze haar oudere klasgenoot Richard, een jongen die graag fuift, maar voor school z'n best niet doet, en breekt door haar schuld de band af met haar jeugdvriendje Rob, een eenvoudige maar kunstzinnige jongen. Als ze denkt dat er tussen haar en Richard iets groeit, blijkt dat hij in alles niet te vertrouwen is en breekt met hem na het examen. Voordat ze voor een jaar naar Parijs gaat, komt het met Bob weer goed, die de niet ongegronde hoop uitspreekt, dat "de wildgans" toch nog ergens rust zal vinden op een plekje dicht bij hem!
Conclusie: Een goed geschreven chr. verhaal van zuiver vriendschap tussen 2 opgroeiende, op elkaar afgestemde kinderen, met goede natuurbeschrijving en karakteruitbeelding. Het schijnt voor dit meisje, dat naar de kerk gaat en ook jeugddiensten bezoekt, gewoon te zijn op zondag huiswerk te maken. Een bezwaar. Geen boek voor zondagsschoolleerlingen!
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
Dolf Kloek

Zigeunerinnetje, druk 1, 187 blz.
Zigeunerinnetje door Dolf Kloek beschrijft, wat het zestienjarige meisje Lindelou beleeft in haar laatste jaar op de hbs. Twee jongelieden spelen daarbij een belangrijke rol: een eenvoudige, betrouwbare buitenjongen en een vlotte, onbetrouwbare stadsjonker. Lindelou krijgt geleidelijk inzicht in de respectieve waarden van deze beide levensvormen en doet een juiste keuze. Weliswaar maakt de auteur de gestelde contrasten niet helemaal waar, maar toch overheersen als positieve kwaliteiten van dit boek de eerlijkheid, de vriendschap en een christelijke mentaliteit. Daardoor geeft deze pocket meer dan loutere ontspanningslectuur. (f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1964-65

Open IDIL-Gids.