Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCatharina Bronsveld

Toen de ster verscheen, druk 2, 77 blz.
meisjesboek; algemeene strekking.
Korte inhoud: Beppie, een der vijf kinderen van de familie van Ingen, acht zich achtergesteld bij Emmie Randolf, die eenigen tijd in dit gezin wordt opgenomen. Bij verschillende gebeurtenissen komt de jaloerschheid van Beppie openbaar. Maar als Emmie op de H.B.S., die de beide meisjes bezoeken, van diefstal verdacht wordt, beginnen bij Beppie andere gedachten te komen. Aanvankelijk nog onderdrukt door egoïstische neigingen (een beter rapport dan Emmie). Het bezoek in de Kerstdagen aan de grootouders brengt bij Beppie een omkeer. Algemeene op- of aanmerkingen: Dat dit werkje niet in Gereformeerden geest geschreven is, blijkt wel uit het gebruik van "Heer" in plaats van Heere, uit "Lieve Vader in den hemel" en uit de wijze van Kerstfeestvieren.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.