Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronF.B. van Velzen

To Riemens, druk 1, 160 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: To en Tjik zijn de dochters van den fabrikant Riemens. Vooral To is een echte robbedoes. Wat men noemt een sportief meisje. De uitdrukkingen, die zij en ook haar vriendinnen soms gebruiken, passen beter in den mond van branie's, dan voor jongedames. Maar uit allerlei leuke voorvallen blijkt, dat To een hart van goud heeft. Als er zorgen komen in het gezin Riemens, ja zelfs armoede, dan is het vooral To, die door haar kordaatheid den moed er in houdt. Men weet ook in dat gezin in tegenspoed geduldig te zijn. De Heere regeert en dat geeft troost. Als To het zoontje van den invloedrijken Heer Raaymakers redt, komt er verandering. Vader wordt directeur van een fabriek, de oude welstand keert weer en onder den Kerstboom zit To met haar leuke vriendinnen en vader en moeder en allemaal zingen dankbaar van Jacobs God, Die hulpe geeft. Algemeene op~ of aanmerkingen: Een prachtboek. Ernst en luim houden elkaar in evenwicht. Onze oudere meisjes zullen genieten. Het getuigt van gezond schriftuurlijken zin. Daarom is 't zoo jammer, dat de Kerstboom er bij moet. Deze auteur had dien zeker niet noodig, om zijn werk in alle opzichten te doen slagen. 't Gaat ver uit boven wat gewoonlijk geboden wordt. Teekeningen zijn niet mooi.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
F.B. van Velzen

To Riemens, druk 2, 158 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: To en Tjik zijn de dochters van den fabrikant Riemens. Vooral To is een echte robbedoes. Wat men noemt een sportief meisje. Maar uit allerlei leuke voorvallen blijkt, dat To een hart van goud heeft. Als er zorgen komen in het gezin Riemens ja zelfs armoede, dan is het vooral To, die door haar kordaatheid den moed er in hout. Men weet ook in dat gezin in tegenspoed geduldig te zijn. De Heere regeert en dat geeft troost. Als To het zoontje van den invloedrijken heer Raaymakers redt, komt er verandering. Vader wordt directeur van een fabriek, de oude welstand keert weer. To met haar leuke vriendinnen en vader en moeder en allemaal zingen dankbaar van Jacobs God, Die hulpe geeft. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek. Ernst en luim houden elkaar in evenwicht. Onze oudere meisjes zullen genieten. Het getuigt van gezond schriftuurlijken zin. De uitdrukking op blz. 149: "Daarom hebben wij U een klein reukoffer der dankbaarheid medegebracht", moet worden veranderd. De platen zijn, althans sommige, niet passend in een boek voor de Zondagsschool. Het boek zal met genoegen gelezen worden. 't Gaat ver uit boven wat gewoonlijk geboden wordt.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.