Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Lourense

Toen het al donker werd, druk 2, 45 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 3 t.d.t. Leo en Liesje spelen in den tuin. In dien tuin wordt een put gegraven en de werkman waarschuwt Leo, niet te dicht bij den put te komen en niet op den aardhoop te klimmen. Na een bezoek met moe aan de eendjes in het park, gaat Leo weer naar den tuin. Zijn bal rolt in den put, hij is ongehoorzaam, wil den bal halen en valt, waardoor de ladder op zijn voet terecht komt en hij gevangen zit. Erg ongerust zoeken zijn ouders hem. Vader vindt Leo, als 't al donker wordt. Leo heeft in den put gebeden en gevraagd om vergeving. Dat vertelt hij op bed aan moe — en nu is alles goed. De titel betreft alleen het laatste gedeelte van het boekje. Het gaat over een Christelijk gezin, waar de Bijbel in eere is, en waar zelfs een der kinderen moet navertellen, wat vader gelezen heeft. Jammer, dat verzuimd is, aan te geven, waar het schriftgedeelte te vinden is. Dat had kunnen nopen tot bijbellezen. Het spreekt voorts over bidden en gebedsverhooring op echt kinderlijke wijze. Een bezwaar achten we, dat de auteur zich dermate beijverd heeft, de ennetjes te plaatsen, dat zelfs vrouwelijke woorden en de eerste naamval een n krijgen. Dat ongehoorzaamheid zonde is en dat wij vergeving noodig hebben om Jezus' wil wordt hier aan de allerkleinsten op de eenvoudigste manier al vertellende geleerd. We bevelen dit kleuterboekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940