Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.A.M. Renes-Boldingh

Storm over Toba, druk 2, 63 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 4 t.d.t. Dit zendingsverhaal speelt in Batakland. Een vrouw van een der Batakkers weifelt (in hevigen zielestrijd) tusschen haar heidensch geloof en het Christendom. Ze vreest de wraak der Bataksche geesten. Als haar zoontje op 't Toba-meer wonderlijk bewaard wordt, weet een zendingszuster haar te overtuigen, dat de geesten geen macht hebben en de Bataksche vrouw kiest voor den Heere Jezus Christus. De stijl is vlot. De omslagteekening is meer origineel dan fijn en voor kinderen niet geslaagd. Er wordt in dit verhaal niet veel gesproken over zonde en vergeving. Toch is de zielestrijd der vrouw Schriftuurlijk beschreven. We bevelen dit zendingsverhaal voor onze Zondagsscholen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1940