Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Snoep Jr.

Toen 't stormde in Dordt, druk 1, 197 blz.
Bijzonderheden: oorspronkelijk historisch verhaal uit het jaar 1672, geschikt voor jongens van 12-16 jaar; omvang 196 blz.; prijs geb. f 1.80, met teekeningen van Isings.
Korte inhoud: In dit verhaal, dat ons verplaatst in en om het jaar 1672 te Dordrecht, is Geert Meeuwsen de hoofdpersoon. Hij speelt met Johan de Witt, 't zoontje van Gornelis de Witt, klautert op een dakgoot en verraadt z'n Oranje-liefde door den kreet: Oranje-boven, de Witten onder. We maken verder 'n schooldag mee, waar Geert rekenles krijgt en beleven zoo mee de voornaamste gebeurtenissen uit die dagen: de glorie van Gornelis de Witt, z'n ondergang, de moord op de De Witten en de verheffing van den Prins van Oranje. Daartusschen door hooren we allerlei avonturen van Geert Meeuwsen, werkelijk 'n jongen, voor wie we sympathie krijgen. Er komt voorts 'n verklikker in voor, een verwoede Oranjeklant als Ooms, enz.
Beoordeeling: Ons lijkt dit een heel goed boek. 't Wakkert op de juiste wijze de Oranje-liefde aan, 't maakt bekend met 'n voornaam stuk historie, 't is boeiend geschreven. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930