Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHeleen

Toch een flinke jongen, druk 2, 16 blz.
G.K.O. 3 t. d. t. Die flinke jongen heet Piet. Hij was niet flink, want hij had altijd alles in te brengen als hem iets gelast werd. Z'n moeder vermaande hem dan ernstig, en z'n vader strafte hem streng. En die vermaningen van z'n moeder, en de strenge straffen van z'n vader brachten hem tot inkeer. Daardoor werd hij flink. Dit boekje bestrijdt de valsche schaamte. Terecht wordt erop gewezen, dat wij niet eerst moeten vragen: „Wat zullen de menschen ervan zeggen ?" maar: „Wat wil God, dat ik doen zal ?" Maar het godsdienstig element is zwak, en de inhoud overigens weinig belangrijk. Wij hebben verhalen noodig van meer positieve strekking. Daarom is onze aanbeveling zeer matig.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

Heleen

Toch een flinke jongen, druk 4, 16 blz.
Prijs f 0,20; in slappe omslag; geïllustreerd; jongensboek; Strekking: Piet wordt door vader streng aangepakt. Hij laat zijn zusje melk halen, omdat hij zich schaamt voor zijn vriendjes melk te moeten halen. Tenslotte is Piet toch een flinke jongen. Gebruik van lieve Heer een keer en Goede Herder.
Conclusie: Goede karaktertekening en frisse stijl. Om zijn godsdienstige strekking voor Zondagsscholen niet aanbevolen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.