Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



Catharina

Toch kerstfeest, druk 1, 16 blz.
Jaantje Bevers is een lief meisje, dat moeder al flink helpt. Als ze op broertje moet passen, valt ze in slaap. De deur waait open, het kind vat kou en wordt ernstig ziek. Jaantje lijdt hieronder zeer en kan geen Kerstfeest vieren, hoewel vader alles in gereedheid had gebracht. Na de schuldbekentenis keert de rust weder. Het verhaaltje is wat vreemd. De schrijfster zal wel bedoeld hebben, dat kinderen gaarne hun ouders moeten helpen en dat ze het goed moeten doen, maar de oudere lezer krijgt den indruk, dat Jaantje een modelkind is, van wie de moeder veel te veel vergt. Kinderen van 8-11 jaar zullen echter het boekje met genoegen lezen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
Catharina

Toch kerstfeest, druk 1, 16 blz.
Een onbeduidend vertelseltje, waarvan alleen dit goede te zeggen valt, dat het recht kinderlijk geschreven is. Jaantje moet op broertje passen, terwijl Vader en Moeder de winkels met Kerstversiering gaan bekijken. Zij had gaarne meegewild, maar Moeder wou mee. En die ging natuurlijk voor. Jaantje valt in slaap en de krantenjongen laat de deur openstaan. Daardoor vat broertje koude en wordt ziek. Gelukkig weer hersteld, maar zwak. Nu kan 't gezin in huis geen Kerstfeest vieren, dat zou voor broertje te druk worden. Vader brengt echter al het gekochte naar een arme buurvrouw en daar mag Jaantje nu mee Kerstfeest vieren. 't Geldt hier een Kerstfeest, waar niet de Heere Jezus hoofdpersoon is, maar alles zich beweegt om een Kerstboom met gekleurde kaarsjes en witte engeltjes, enz. Er is niets positief-christelijks in heel dit verhaal. Van zonde, schuld en genade geen woord. Alleen komt er een gebed in voor om het herstel van de zieke, dat verhoord is. Een bezwaar is voorts, dat de moeder in dit boekje nu niet bepaald als een hoogstaande vrouw wordt geteekend, maar tamelijk egoïstisch is en de verzorging van kind en huishouden vrijwel aan haar dochtertje schijnt over te laten. Onze kinderen hebben wat anders noodig dan zulken slappen kost.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.