Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. van der Spiegel

Toen Cor uit logeeren was, druk 1, 40 blz.
G. K. 0. 9 t. d. t. 40 cent. "Toen Cor uit logeeren was" munt uit door een buitengewoon geslaagde omslagteekening in fraaie kleuren: een sneltrein in volle vaart. Cor gaat uit logeeren in de Kerstvacantie bij een tante in Den Haag. Zij stelt zich voor, veel te genieten, maar dat valt tegen, want met haar gedachten is zij telkens bij haar moeder, die zij ziek heeft achtergelaten. Zij beschuldigt zichzelve van plichtsverzuim. Als zich een goede gelegenheid voordoet, keert zij spoedig terug. Moeder verheugt zich over haar thuiskomst en Cor voelt dat zij nu gedaan heeft, wat zij moest doen. Dan viert men heerlijk Kerstfeest. Wij moeten niet zelfzuchtig zijn en daardoor alleen aan onszelven denken, want kinderen moeten hun ouders trouw bewijzen. Deze les wordt hier geleerd. Hiermede is ook al het goede in dit boekje vermeld. Kerkverzuim van kinderen wordt als minder erg beschouwd; ongehoorzaamheid niet zeer zwaar aangerekend. Een fout achten wij bovendien, dat oom en tante minder fijngevoelig worden voorgesteld dan hun dochter en nichtje. Ons hoofdbezwaar is evenwel, dat het christelijk gehalte den keur van een middelmatigen toetssteen niet kan doorstaan. Van de eigenlijke betekenis van het Kerstfeest wordt te weinig gezegd. Ten overvloede compareert hier de kerstboom. Zeer matigjes aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1927