Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Toen Jop van school kwam, druk 1, 165 blz.
G.K.C.B. 14 t.d.t. Jop, of meer volledig, Johanna v. Doorn, is een meisje uit eèn boeren-arbeidersgezin. Ze is pas van school gekomen en nu rust op haar de zorg voor het heele gezin, omdat Moeder voor herstel van krachten enkele maanden naar een rustoord moet. Hoewel ze bijzonder haar best doet, slaagt ze er niet altijd in haar Moeder te vervangen, wier gemis door, alle gezinsleden, elk op zijn wijze, erg wordt gevoeld. Het is dan ook een groote feestdag, wanneer Moeder, aanmerkelijk aangesterkt, weer thuiskomt. De sfeer van dit uitnemend gezin is iets geflatteerd, maar de indruk is heel prettig. Strekking en stemming worden uitstekend weergegeven door de mooie bandteekening. De penteekeningen van het binnenwerk kunnen ons echter minder bekoren. Dit dikke boek is speciaal geschikt voor meisjes. Jongens zullen het te zoetsappig vinden. Heel goed wordt belicht, dat het zaad des Verbonds tot de „Koningskinderen" behoort en dat de vreeze des Heeren rijk maakt. Van groote waarde is de teekening van de plaats, die Moeder in 't Christelijk gezin inneemt; hoe Moeders invloed stempel zet op 't kinderleven. Alleszins bruikbaar en gaarne aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

Nel Verschoor-van der Vlis

Toen Jop van school kwam, druk 2, 123 blz.
prijs f 1.20; gecartonneerd; geïllustreerd; meisjesboek; leeftijd 12-15 jaar. Strekking: Job of Johanna van Doorn, het flinke meisje uit het gezin van Van Doorn, gaat van school. Zij moet haar zwakke moeder helpen. Veel fouten maakt zij in de huishouding, en grote moeilijkheden doen zich voor.
Conclusie: Veel lof over dit keurig geschreven boekje. Het heeft grote opvoedkundige waarde. Maar zonder ware en waarachtige wedergeboorte geen Koningskind. Dat is ons bezwaar, daarom alleen aanbevolen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Toen Jop van school kwam, druk 4, 123 blz.
prijs f 1,60; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 11 tot 14 jaar.
Inhoud: Jop (Johanna) van Doorn is de oudste dochter uit een arbeidersgezin. Moeder is zwak, moest voor algeheel herstel "er uit". Dan zal Jop van school komen, al bleef ze ook graag op school. Ze kwijt zich dapper van haar taak, al wordt het haar wel eens benauwd! Moeders blijde thuiskomst is het vreugdevolle besluit. Strekking: "Zonder Mij kunt ge niets doen", stond er op de tekst, die Jop meekreeg, toen ze van school ging. Deze strekking wordt 't hele boekje door vastgehouden. Jop ondervindt de waarheid, al wordt haar de verantwoordelijkheid soms haast te zwaar.
Conclusie: Opvoedkundig mooi en vormend voor de lezeressen. Het godsdienstig element (gesprek tussen Vader en Jop, blz. 113) ontmoet bij ons bezwaren: Vader noemt Jop een Koningskind. Maar er wordt niet gezegd, hoe hij dat bedoelt, of hoe Jop dat geworden is. Het lijkt erg op "algemene verzoening". Daarom
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.