Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Toen Josje en Jaapje vakantie kregen, druk 1, 52 blz.
Toen Josje en Jaapje vakantie kregen is de titel van het derde verhaal over dit tweetal door Nel Verschoor-van der Vlis. Josje en Jaapje horen, op de laatste schooldag voor de vacantie, de juffrouw in de klas vertellen over de kinderen in een blindeninstituut, Ze zijn daardoor zo geroerd, dat ze besluiten "centen" te gaan verdienen voor die inrichting. Ze zeggen niets tegen vader en moeder, stoppen een mandje vol met hun dierbaarste speelgoed en pogen dit aan deman te brengen. Dit brengt de nodige verwikkelingen mee. Vriendelijk verteld, maar blinde kinderen moet men liever geen "stakkers" noemen Toch is de bedoeling goed: kinderen ie leren iets over te hebben voor anderen. (f 1,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.

Nel Verschoor-van der Vlis

Toen Josje en Jaapje vakantie kregen, druk 1, 52 blz.
in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Op de laatste middag voor de vakantie vertelt juf van kinderen uit een Blindeninstituut. Bij Jaapje en Josje van Berkel ontwaakt het plan, iets voor die kinderen te doen. Als moeder 's middags weg is, pakken ze hun mooiste speelgoed en gaan dat verkopen. Ze vertellen er niets van aan hun ouders, maar 's avonds komt alles uit. Ze krijgen een standje, maar vader weet hun plan in goede banen te leiden en moeder belooft een bezoek aan de Blindeninrichting.
Conclusie: Ongetwijfeld een leuk en levensecht verhaal van twee kinderen met hun spel, ondeugd en ruzies. Ook de strekking - iets te doen voor ongelukkigen - is goed. Maar het godsdienstig element is zo uitermate zwak, dat ik het niet geschikt acht voor uitdeling op het Kerstfeest door de Z.S.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.