Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarla

Toen Pim weg was, druk 1, 32 blz.
G.K.0. 8 t.d.t. 18 cent. 't Is vacantie. Kareltje en Pim mogen in de gang van de school spelen. Maar zij gaan weldra de straat op naar 't marktplein. Kareltje speelt met andere jongens en vergeet op Pim te letten, die door een poes achterna te loopen in een pakhuis wordt opgesloten. 't Verloren zoontje wordt overal tevergeefs gezocht, doch eindelijk wordt kleine Pim door grooten Arie weer thuis gebracht. 's Avonds vragen zij voor hun ledikant den Heere vergeving van hun zonden. Korte eenregelige zinnetjes, met door streepjes afgedeelde lettergrepen. Bestemd voor de allerkleinsten, die het met pleizier zullen lezen. De strekking is opvoedkundig en Christelijk. Een fantasietje wel naar het leven, maar heel simpel. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1931

Carla

Toen Pim weg was, druk 1, 32 blz.
Leeftijd 6-7 jaar. Een boekje voor kleine kinderen. Het is in lettergrepen verdeeld. Twee kleine jongens, Kareltje en Pim (5 en 3 jaar) zijn ongehoorzaam. De oudste troont zijn broertje mee. Zij gaan spelen op het marktplein. Pim dwaalt verder weg en komt in een pakhuis terecht. Kareltje, de oudste, mist eindelijk Pim en komt zonder hem thuis. Moeder in angst. Zij zoekt en bidt tot den Heere. Kareltje bidt ook voor Pim, doch ook voor zichzelf, hij ziet zijn ongehoorzaamheid. Een oude "tante" bidt met Kareltje mee. Eindelijk komt Pim terug, thuis gebracht door een pakhuisknecht. Voor onze kleinen is het een aardig boekje, echt kinderlijk in alles. Aanbevolen! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.