Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.H. Huisman-Schippers

Toen Go bij oom en tante was, druk 1, 39 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 11 t.d.t. Go de Bruin is met haar Vader (Moeder is gestorven) uit Indië hier te lande met verlof. Maar Vader moet terug en dan veel reizen, dus moet Go nog een half jaar in Nederland blijven bij oom en tante en nichtje Annie. Het gaat dan tusschen de beide meisjes niet best en Annie doet heel leelijk, eerst door Go's brieven stil te lezen en dan door een vreemden postzegel te vernielen, opzettelijk; deze onvriendelijke daad wordt lang verzwegen. Maar eindelijk, als eerst Go's vader ziek is geweest, en dan ook Go zelf, komt het berouw bij Annie, grondig en met de bede om vergeving. Als Go weer met vader (die ze komt halen) naar Indié teruggaat, dan is alles in orde. Dit boekje wordt, naarmate men verder komt bij de lectuur, al mooier. Het verschaft bij het lezen klimmend genoegen. Ook het geestelijke gehalte is zooals we dit wenschen. De beteekenis van het gebed komt duidelijk naar voren; telkens weer opnieuw. Voor de grootere meisjes is dit boekje van deze bekwame Schrijfster zeer geschikt, ofschoon deze categorie den omvang allicht wat klein zal vinden. Met vrijmoedigheid aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

J.H. Huisman-Schippers

Toen Go bij oom en tante was, druk 2, 53 blz.
G.K.O. 11 t.d.t. Go de Bruin is met haar Vader (Moeder is gestorven) uit Indië hier te lande met verlof. Maar Vader moet terug en eerst veel reizen, dus moet Go een half jaar in Nederland blijven bij oom en tante en nichtje Annie. Het gaat dan tussen de beide meisjes niet best en Annie doet heel lelijk, eerst door Go's brieven stil te lezen en dan door een vreemde postzegel te vernielen, opzettelijk; deze onvriendelijke daad wordt lang verzwegen. Maar eindelijk, als eerst Go's vader ziek is geweest, en dan ook Go zelf, komt het berouw bij Annie, grondig en met de bede om vergeving. Als Go weer met vader (die ze komt halen) naar Indië terruggaat, dan is alles in orde. Dit boekje wordt, naarmate men verder komt bij de lectuur, al mooier. Het verschaft bij het lezen klimmend genoegen. Ook het geestelijke gehalte, is zoals we dit wensen. De betekenis van het gebed komt duidelijk naar voren; telkens weer opnieuw. Voor de grotere meisjes is dit boekje van deze bekwame Schrijfster zeer geschikt, ofschoon deze categorie de omvang stellig wat klein zal vinden. Met vrijmoedigheid aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

J.H. Huisman-Schippers

Toen Go bij oom en tante was, druk 2, 53 blz.
Prijs f 0,60; slappe omslag; geïll.; meisjesboek, 9-11 jaar.
Inhoud: Go's vader moet voor zaken naar Indië en daar moeder gestorven is, moet Go gedurende die tijd haar intrek nemen bij oom en tante. Annie, het nichtje van Go, heeft het niet erg op deze begrepen. Deze leest stiekum brieven van Go, die ze van vader heeft ontvangen en scheurt een mooie vreemde postzegel stuk, die Go van neef Herman heeft gekregen. De ziekte van Go brengt verandering in de nare houding van Annie tegenover haar nichtje. Bovendien heeft het niet aan ernstige waarschuwingen van haar ouders ontbroken. Als Go eindelijk met haar vader, die haar is komen halen, naar Indië vertrekt, valt het afscheid nemen allen, niet het minst Annie, zwaar.
Conclusie: Een aardig, vlot geschreven boekje met goede illustraties en op keurige wijze uitgevoerd, dat we voor onze Z.S. aanbevelen.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
J.H. Huisman-Schippers

Toen Go bij oom en tante was, druk 3, 48 blz.
prijs 0,60; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 10 jaar.
Inhoud: Daar de vader van Go voor een half jaar naar Indonesië vertrekt wegens zaken, wordt zij genoodzaakt in Holland te blijven,waar zij bij haar Oom en Tante logeert, die één dochtertje hebben van dezelfde leeftijd als zij. Helaas is de verhouding tussen die twee ondraaglijk, omdat Annie - het nichtje - niet anders doet dan de boel dwars zitten door haar gemene streken. Gelukkig wordt ze op een heel fijne manier door haar ouders op haar zonde gewezen, waardoor ze ook zelf geen rust meer heeft voor ze alles heeft beleden. De verhouding wordt dan prima, zodat ze elkaar slecht kunnen missen als het uur van vertrek voor Go aanbreekt.
Conclusie: Go ondergaat te veel de streken van Annie en is daardoor wel wat braaf geschilderd. Het contrast is scherp, maar niet hinderlijk. Men leert het kwade van het goede te onderscheiden. Vader en moeder weten paedagogisch op te treden. Hun houding is die van echte Christenouders. Het boekje is geen verhaaltje zonder meer, maar heeft zin en betekenis voor een kinderleven.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
J.H. Huisman-Schippers

Toen Go bij oom en tante was, druk 4, 39 blz.
prijs gecartonneerd f 0,80; meisjesboek.
Inhoud: Terwijl haar vader in Indonesië is, heeft Go haar thuis bij een oom. Maar met haar nichtje wil het niet erg vlotten. Ze zit Go geregeld dwars. Wanneer Go weer met haar vader teruggegaan is, gevoelt Annie, dat ze heel niet goed gedaan heeft.
Conclusie: In dit boekje wordt wel erg met het zwart-wit schema gewerkt. Go past goed op, maar wat Annie doet is heel verkeerd. In het leven ziet het er meestal wel wat anders uit. De ouders van Annie willen het gezin op christelijke wijze leiden. Het is een tamelijk tam verhaaltje, maar toch wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
J.H. Huisman-Schippers

Toen Go bij oom en tante was, druk 5, 46 blz.
10 t.d.t., G.K.C.B., M. 8-11 j., (zie B.B. 1959). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

J.H. Huisman-Schippers

Toen Go bij oom en tante was, druk 5, 46 blz.
prijs gebonden f 0,80; meisjesboek.
Inhoud: Go de Bruin heeft geen moeder meer. En vader moet voor een half jaar voor zijn firma als vertegenwoordiger naar Indonesië. Nu komt Go zo lang bij oom en tante. Maar met haar nichtje Annie wil 't aanvankelijk niet erg vlotten. Die doet erg lelijk tegen haar en haalt een paar gemene streken uit. Maar later ziet Annie haar verkeerdheid in, belijdt haar kwaad en vraagt vergeving. Als vader Go later komt halen en ze definitief naar Indonesië vertrekken, doet het afscheid Annie zelfs groot verdriet.
Conclusie: Misschien een tikje te veel naar het zwart-wit schema bewerkt, maar toch wel te waarderen. Deze ouders zijn christenen en geven hun kinderen een echt godsdienstige opvoeding. Verhaal met goede strekking.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.