Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohan Hidding

Toengeb de hunebedbouwer, druk 1, 207 blz.
Een bijzonder boeiend verhaal, dat zich afspeelt in de Germaanse oudheid, is Toengeb de hunebedbouwer. Toengeb, de zoon van het opperhoofd, munt uit door dapperheid en slimheid. Het is dus te begrijpen dat hij in die wilde tijd de spannendste avonturen beleeft, vooral als hij ook nog gaat reizen om het aardse paradijs - het land van vrede en zonder graven - te vinden als nieuwe woonplaats voor de stam. De jongen heeft hierover vage verhalen gehoord, maar verder dan de zondvloed en het paradijs komt de verkondiging voor hem niet: "hij was een heiden en zeer arm...". De rijke ervaring, die Toengeb opdoet op zijn tocht, waarop hij zijn verloren gewaande broer terugvindt, maken hem tot een waardig opvolger van zijn vader, als deze door een ongeluk de dood vindt. Wij bevelen jongens dit boek van Joh. Hidding, met zijn mooie christelijke strekking, graag aan. (geb. f 4,95)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.

Johan Hidding

Toengeb de hunebedbouwer, druk 1, 207 blz.
gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Toengeb, de zoon van het dorpshoofd Kien, beleeft zeer veel avonturen. Door alles heen zoekt hij naar het land, waar geen hunebedden meer gebouwd zullen worden, hij zoekt naar het land van de vrede. Maar hier op aarde vindt hij het niet. Toengeb sterft en wordt begraven in een hunebed, dat hij zelf gebouwd heeft.
Conclusie: Dit boekje verplaatst ons in de tijd van de hunebedden, de tijd van onderlinge strijd, van heidense gewoonten en leefwijze. Boeiend wordt ons beschreven wat Toengeb meemaakt. Echt een boek voor jongens, die het graag zullen lezen. Vrede zal er hier niet zijn, alleen wie in God gelooft, zal vrede vinden, deze draad vinden we door dit boekje heengespannen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.