Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Duyser

Toen de honger kwam ... , druk 1, 108 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 6 z.p. 41 t.d.t. Het verhaal begint met een ontzettenden hongersnood, maar dat is het eigenlijke onderwerp toch niet, en de titel is dan ook niet juist. De honger doodt het zusje, den jongeren broeder, eindelijk ook den vader van „kleine Lente". Eer de vader sterft, zegt hij zijn zoon het beeld van den huisgod te bewaren. Daarin schuilt een geheim. Na een angstigen tocht geraakt „kleine Lente" in handen van een rooversbende. Die zal het zendingshuis en de stad plunderen, maar „kleine Lente" vlucht en waarschuwt den zendeling en de stad. Hij leert den Heere Jezus kennen en werpt daarom het afgodsbeeldje stuk. Daaruit komt een brief, waaruit blijkt, dat hij de neef van den mandarijn Long-sho is en dat hij met dezen brief naar hem terug moet gaan. Hij gaat. Hij wordt als zoon aangenomen, maar hij kiest na een ernstigen strijd voor den Heere en wordt verstooten. Hij wordt opgenomen in het Zendingshuis. De bandteekening maakt een goeden indruk. Hier is de teekenaar er in geslaagd een Chineesche sfeer te scheppen. Het gegeven is feitelijk voor een kinderboekje te zwaar. Daardoor lijdt uiteraard de uitwerking hier en daar aan oppervlakkigheid. Ook is het onwaarschijnlijk, dat een zendeling zó6 te kort zal schieten, als hier het geval is. Daartegenover staat, dat dit verhaal beslist evangeliseert, dat er roerende beschrijving in voorkomt, en dat het lust tot de zending kan wekken. Om dit alles bevelen we het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

A. Duyser

Toen de honger kwam ... , druk 1, 108 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Kleine Lente is de zoon van een armen Chineeschen boer. In China is hongersnood. Het zusje van kleine Lente sterft, ook zijn broertje, tenslotte ook vader. Moeder stierf reeds eerder. Lente begint nu een zwerftocht en valt in handen van een rooversbende. Hij weet te ontsnappen en komt in het Zendelingenhuis. Hij waarschuwt den Zendeling voor het plan der roovers. Daardoor wordt de aanval van de roovers afgeslagen. Lente blijft bij den Mouse en hoort daar de geschiedenissen uit den Bijbel. Eindelijk komt Lente er toe een afgodsbeeldje, dat hij uit zijn ouderlijk huis meenam, stuk te gooien. Daaruit komt nu een brief, waaruit blijkt, dat Lente's vader van hooge afkomst is. Zoo komt Lente in het paleis van zijn oom, die heer is over een groote stad. Als Lente echter niet meer offeren wil aan de goden, wordt hij verstooten en komt weer bij den Zendeling. Algemeene op- of aanmerkingen: Schoon boek. De leidingen des Heeren komen duidelijk uit. Chineesche toestanden mooi geteekend. Een weifelende heidenziel doet na veel strijd de besliste keuze. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
A. Duyser

Toen de honger kwam ... , druk 2, 108 blz.
G.K.C.B. 6 z.p. 41 t.d.t. Het verhaal begint met een ontzettenden hongersnood, maar dat is het eigenlijke onderwerp toch niet, en de titel is dan ook niet juist. De honger doodt het zusje, den jongeren broeder, verder ook den vader van „kleine Lente". Eer de dader sterft, zegt hij zijn zoon het beeld van den huisgod te bewaren. Daarin schuilt een geheim. Na een angstigen tocht geraakt „kleine Lente" in handen van een rooversbende. Die zal het zendingshuis en de stad plunderen, maar „kleine Lente" vlucht en waarschuwt den zendeling en de stad. Hij leert den Heere Jezus kennen en werpt daarom het afgodsbeeldje stuk. Daaruit komt een brief, waaruit blijkt, dat hij de neef van den mandarijn Long-sho is en dat hij met dezen brief naar hem terug moet gaan. Hij gaat. Hij wordt als zoon aangenomen, maar hij kiest na een ernstigen strijd voor den Heere en wordt verstooten. Hij wordt opgenomen in het Zendingshuis. De bandteekening maakt een goeden indruk. Hier is de teekenaar er in geslaagd een Chineesche sfeer te scheppen. Het gegeven is feitelijk voor een kinderboekje te zwaar. Daardoor lijdt uiteraard de uitwerking hier en daar aan oppervlakkigheid. Ook is het onwaarschijnlijk, dat een zendeling zóó te kort zal schieten, als hier het geval is. Daartegenover staat, dat dit verhaal beslist evangeliseert, dat er roerende beschrijving in voorkomt, en dat het lust tot de zending kan wekken. Om dit alles bevelen we het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

A. Duyser

Toen de honger kwam ... , druk 3, 98 blz.
G.K.C.B. 4 z.p. 6 t.d.t. Het verhaal begint met een ontzettende hongersnood, maar dat is het eigenlijke onderwerp toch niet, en de titel is dan ook niet juist. De honger doodt het zusje, de jongere broer, verder ook de vader van „kleine Lente". Eer de vader sterft, zegt hij zijn zoon het beeld van de huisgod te bewaren. Daarin schuilt een geheim. Na een angstige tocht geraakt „kleine Lente" in handen van een roversbende. Die zal het zendingshuis en de stad plunderen, maar „kleine Lente" vlucht en waarschuwt de zendeling en de stad. De broer leert de Here Jezus kennen en werpt daarom het af-godsbeeldje stuk. Daaruit komt een brief, waaruit blijkt, dat hij de neef van de mandarijn Long-sho is en dat hij met deze brief naar hem terug moet gaan. Hij gaat. Hij wordt als zoon aangenomen, maar hij kiest na een ernstige strijd voor de Here en wordt verstoten. Hij wordt opgenomen in het Zendingshuis. De bandtekening maakt een goede indruk. De tekenaar is er in geslaagd, een Chinese sfeer te scheppen. Het gegeven is feitelijk voor een kinderboekje te zwaar. Daardoor lijdt uiteraard de uitwerking hier en daar aan oppervlakkigheid. Ook is het onwaarschijnlijk, dat een zendeling zó te kort zal schieten, als hier het geval is. Daartegenover staat, dat dit verhaal beslist evangeliseert, dat er roerende beschrijving in voorkomt, en dat het belangstelling tot de zending kan wekken. Om dit alles bevelen we het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

A. Duyser

Toen de honger kwam ... , druk 3, 98 blz.
Prijs f 1,05; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, 12-15 jaar.
Inhoud: Kleine Lene is de zoon van een arme Chinese boer. In China is hongersnood. Het zusje van kleine Lente sterft, ook zijn broertje, tenslotte ook vader. Moeder stierf reeds eerder. Lente begint nu een zwerftocht en valt in handen van een roversbende. Hij weet te ontsnappen en komt in het Zendelingenhuis. Hij waarschuwt de zendeling voor het plan der rovers. Daardoor wordt de aanval van de rovers afgeslagen. Lente blijft bij de Mouse en hoort daar de geschiedenissen uit de Bijbel. Eindelijk komt Lente er toe een afgodsbeeldje, dat hij uit zijn ouderlijk huis meenam, stuk te gooien. Daaruit komt nu een brief, waaruit blijkt, dat Lentes vader van hoge afkomst is. Zo komt Lente in het paleis van zijn oom, die heer is over een grote stad. Als Lente echter niet meer offeren wil aan de goden, wordt hij verstoten en komt weer bij de zendeling.
Conclusie: Schoon boek. De leidingen des Heeren komen duidelijk uit. Chinese toestanden zijn mooi getekend. Een weifelende heidenziel doet na veel strijd de besliste keuze.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
A. Duyser

Toen de honger kwam ... , druk 4, 98 blz.
prijs f 1,20; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Het lijden van "Kleine Lente", de Chinezenjongen, die alleen overschiet van het hele gezin. Het schijnt, dat hij althans stoffelijk gered wordt, wanneer een rijke bloedverwant hem als zoon wil adopteren. Als hij dan echter moet offeren voor het altaar der voorouders, vindt hij de moed om te weigeren. Want door onderwijs van een zendeling weet hij, dat offers alleen gebracht mogen worden aan God. Zo kiest hij met de daad voor zijn Heiland.
Conclusie: Leerzaam boekje met goede godsdienstige strekking. Rijk zijn geeft geen geluk altijd.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.