Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.W. Grisnigt

Toosje van Velden, druk 1, 62 blz.
prijs f 1,-; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Toosje brengt van school groot nieuws mee naar moeder: de Koningin komt! Moeder heeft na het sterven van vader weinig tijd voor de kleine meid. Toosje geniet volop van het bezoek van de Koningin, maar vat kou en wordt langdurig ziek. De viering van het Kerstfeest op de Zondagsschool dreigt haar voorbij te gaan, maar op verrassende wijze wordt gezorgd, dat ze het Kerstfeest mag meevieren. Strekking: Door 's levens druk raakt een gezin verwijderd van het Evangelie, maar wordt door de goede zorgen van de Zondagsschool en de vertelling van het Kerstverhaal toch weer teruggebracht.
Conclusie: Een goed boekje, dat er zijn mag. De schrijver laat evenwel, hoe goed bedoeld, de Christelijke school te veel in de schaduw staan.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
J.W. Grisnigt

Toosje van Velden, druk 2, 63 blz.
prijs f 1,-; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Toosje, het jongste kind van een weduwe, is in de wolken als de koningin de stad bezoekt. Maar door eigen schuld volgen op die blijde dag vele moeilijke dagen van ziekte als gevolg van een gevatte koude. Gelukkig wordt zij weer beter en kan zij op een ongedachte wijze nog naar de zaal gaan, waar het Kerstfeest wordt gevierd. Door de trouwe toewijding van de Zondagsschoolonderwijzer aan deze zieke leerlinge komt er een kentering ten goede in het wegkwijnend godsdienstige leven van het gezin.
Conclusie: Een goed geschreven meisjesboek, waarin veel voorkomt, dat tot lering kan strekken. Behalve de evangelieserende strekking ook liefde tot het Oranjehuis en dierenliefde.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
J.W. Grisnigt

Toosje van Velden, druk 3, 62 blz.
Toosje van Velden door J.W. Grisnigt is al niet minder braaf. Tijdens het bezoek van de Koningin aan het stadje, heeft bedrijvige Toos een longontsteking opgelopen. Aan haar ziekbed komt de meneer van de zondagsschool uit 'Het Boek' vertellen. Samen met haar moeder gaat Toos tenslotte Kerstfeest vieren. Uitgesproken christelijk van inhoud; ietwat saai van vorm. (geb. f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1964-65

Open IDIL-Gids.