Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. van der Hilst

Toen het winterde ...., druk 1, 20 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan Hamel heeft op een "berg" een cafétje. Door het ook 's winters open te houden, krijgt hij meer verdienste. Vooral 's-Zondags is het druk, in de ijs- en sneeuwperiode. Z'n zoon Willem moet ook helpen. En kan zoodoende niet naar de Kerstfeestviering van de Zondagsschool. Jan Hamel is niet godsdienstig. Maar dan gebeurt er met Willem een ongeluk. Wonder boven wonder wordt hij weer beter. Hierdoor komt Jan Hamel tot andere gedachten. Algemeene op- of aanmerkingen: Een spannend boekje met een leerzame strekking, vooral wat betreft het heiligen van den Dag des Heeren. Tegenover Hamels gedachte: den hemel te zullen beërven door een braaf en deugdzaam leven, had uitgewerkt moeten worden, dat wij alleen door wedergeboorte en bekeering, door geloof in den Heere Jezus bij God kunnen komen om met Hem te leven.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
M. van der Hilst

Toen het winterde ...., druk 1, 20 blz.
G.K.O. 1 z.p. 5 t.d.t. 12 cent. De omslag van "Toen het Winterde" is uitmuntend geslaagd, zoodat dit boekje zich zeer aangenaam presenteert. Het vertelt van Jan Hamel, die op den "berg" te Heioord een wintersport-cafétje exploiteert, waarbij zijn zoon Willem, leerling van de Zondagsschool, hem helpen moet. Hamel heeft op de Kerstdagen het restaurantje open; Wim mist daardoor de gelegenheid, om naar de Kerstviering te gaan. Op tweeden Kerstdag krijgt Willem door vaders optreden een ongeluk, zoodat "servetten, tafelkleedjes, alles moet dienen" om de bloeding te stelpen (blz. 17). Voor het eerst sinds zijn jeugd bidt Hamel. Vader, de onverschillige, leest den herstellenden jongen zijn Kerstboek voor. Het slot, goed bedoeld, is verkeerd gedacht: iemand, die zijn kind niet meer op Zondag in zijn café gebruikt, staat dit kind niet "gewillig af aan God". Heel de opzet is wat vreemd; hij maakt den indruk, dat de auteur te onnadenkend is te werk gegaan. De titel zegt niets en heeft slechts zijdelings verband met het hoofdgebeuren. Als Willem met zijn vader naar huis gaat in den avond, schitteren aan den hemel "millioenen" sterren. Willem is zoo onder den indruk van den mooien winternacht, dat hij zingen moet: "Daar is uit 's werelds duistre wolken". Zijn heldere, hoge jongensstem doet de blijde "Kerstboodschap door de bossen en over de velden klinken" (blz. 15). In een tweeden druk dienen dergelijke overdrijvingen te worden gecorrigeerd. De strekking is te loven; het Christelijk gehalte voldoet aan de te stellen eischen. Met in achtneming van de gemaakte opmerking bevelen we dit verhaal aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

M. van der Hilst

Toen het winterde ...., druk 2, 19 blz.
G.K.O. 1 z.p. 5 t.d.t. De omslag van „Toen het Winterde" is uitmuntend geslaagd, zoodat dit boekje zich zeer aangenaam presenteert. Het vertelt van Jan Hamel, die op den ,berg" te Heioord een wintersport-cafétje exploiteert, waarbij zijn zoon Willem, leerling van de Zondagsschool, hem helpen moet. Hamel heeft op de Kerstdagen het restaurantje open; Wim mist daardoor de gelegenheid, om naar de Kerstviering te gaan. Op tweeden Kerstdag krijgt Willem door vaders optreden een ongeluk Voor het eerst sinds zijn jeugd bidt Hamel. Vader, de onverschillige, leest den herstellenden jongen zijn Kerstboek voor. En het slot is, nu de Heere hem zijn kind heeft teruggegeven dat hij zijn jongen niet meer in de eerste plaats wil gebruiken voor eigen dienst. Hij voelt, dat de dienst van God boven alles gaat. De titel zegt niets en heeft slechts zijdelings verband met het hoofdgebeuren. De illustraties zijn goed geslaagd. De strekking is te loven; het Christelijk gehalte voldoet aan de te stellen eischen. Daarom bevelen we dit verhaal aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

M. van der Hilst

Toen het winterde ...., druk 3, 20 blz.
g.K.O. 1 z.p. 5 t.d.t. De omslag van „Toen het Winterde" is uitmuntend geslaagd, zoodat dit boekje zich zeer aangenaam presenteert. Het vertelt van Jan Hamel, die op den "berg" te Heioord een wintersport-cafétje exploiteert, waarbij zijn zoon Willem, leerling van de Zondagsschool, hem helpen moet. Op tweeden Kerstdag krijgt Willem door vaders optreden een ongeluk. Voor het eerst sinds zijn jeugd bidt Hamel. Vader, de onverschillige, leest den herstellenden jongen zijn Kerstboek voor. En het slot is, nu de Heere hem zijn kind heeft teruggegeven, dat hij zijn jongen niet meer in de eerste plaats wil gebruiken voor eigen dienst. Hij voelt, dat de dienst van God boven alles gaat. De titel zegt niets en heeft slechts zijdelings verband met het hoofdgebeuren. De illustraties zijn goed geslaagd. De strekking is te loven; het Christelijk gehalte voldoet aan de te stellen eischen. Daarom bevelen we dit verhaal aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941