Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.N.-S.

Toen vader op zee was, druk 1, 24 blz.
In een badplaatsje woont in de duinen een vrouw, wier man als matroos op zee vaart. Ze heeft twee kinderen, een jongen van 11 jaar en een meisje. Gedurende de afwezigheid van haar man wordt een derde kind geboren, en wijl door de lange afwezigheid van den huisvader de geldmiddelen opraken, komt de moeder in nood. Haar zoontje hoort haar 's nachts bidden en wil gaarne wat voor moeder doen. Geholpen door een vindingrijke tante, maken de kinderen doosjes met zeeschelpen en Jaap brengt zijn moeder een gulden. Nu komt ook een brief, die vaders aankomst meldt. De gebeden zijn verhoord en er is weer blijdschap in 't gezin. - De inhoud is eenvoudig en natuurlijk, maar kon rijker zijn, als de idee van gebed en gebedsverhooring wat meer uitgewerkt was. Het uiterlijk verdient allen lof. Taal en stijl zijn best verzorgd. Een paar opmerkingen: Op blz. 21 staat "Ze knikte vastberaden, dat ze niet kwam." Knikken doet men bij toestemmen en bevestigen, maar niet bij ontkenning of als aanduiding, dat men iets niet wil. Beter ware "ze schudde", enz. - Op bladz. 22 komt voor: "echode". Op de plaatjes heeft het meisje bloote voeten en de jongen heeft schoenen aan. In de vertelling dragen ze beiden klompen. De wijze, waarop de Schrijver (Schrijfster) een en ander vertelt, is boeiend en pakt. Keurig weet ze den lezers de verschillende bijzonderheden mede te deelen, bijv. de wandeling van 't huisje, dat de kinderen bewoonden, naar 't plekje waar ze schelpjes gingen zoeken, is mooi weergegeven, en de afrekening, die Jaap hield met den ondeugenden Kees, is echt natuurlijk geschetst. De strekking is, te laten zien, dat men zich in alle omstandigheden tot God om uitkomst moet wenden en op Zijn trouw zich verlaten. Daarmee kunnen we ons van harte vereenigen. Het onderwerp had, zonder uit den kindertoon te vallen, nog wat rijker belicht kunnen worden. Waarom het schoone vers "Beveel gerust uw wegen" niet in zijn geheel opgenomen of althans een geheel couplet? Wie het niet kent, heeft aan die paar regels niets. Jaaps vechtpartij had wat strenger critiek kunnen hebben. Nu is 't bijna, of 't in den haak is, daar volwassenen het goed keuren. Ons hoofdbezwaar is: de inhoud van dit boekje is veel te algemeen; van Christus en Zijn zoenverdienend lijden wordt met geen woord gesproken. Daarom kan onze aanbeveling slechts matig zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.