Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. van der Roest-Kleinmeijer

Toen Nieske jarig was, druk 1, 59 blz.
prijs f 1,35 gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Peter bezorgt zichzelf en zijn moeder een nare middag door in een speeltuin achter te blijven in plaats van met de klas mee te gaan naar de verjaardag van de zieke Nieske. Gelukkig komt later alles in orde, ook met het geschenk voor Nieske. Strekking: Godsdienstig. Verkeerde dingen moeten beleden worden.
Conclusie: Een aardig verhaaltje voor de kleinen van 6-8 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
T. van der Roest-Kleinmeijer

Toen Nieske jarig was, druk 1, 59 blz.
Toen Nieske jarig was door T. van der Roest-Kleinmeijer vertelt van een jongetje, dat andere kinderen helpt oversteken, maar daardoor zelf te laat op school dreigt te komen. Hij besluit naar een speeltuin te gaan, maar het wordt geen plezierige middag omdat hij wroeging heeft over het opeten van het snoep dat hij voor jarige Nieske had meegekregen. Moeder is intussen ongerust en een agent vindt de berouwvolle jongen. Een prettig geschreven, moraliserend verhaaltje. (geb. f 1,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1964-64

Open IDIL-Gids.