Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Toen het onweerde, druk 1, 39 blz.
Leeftijd 6 jaar. Een aardig boekje voor onze 6-jarige kinderen. In 't verhaal komen vier jongetjes voor. die voor een dagje bij Grootmoeder zijn. Piet, een van 't viertal, wordt zeer bang tijdens het onweer, daar hij meent, dat de Heere dit onweer zendt om een onwaarheid, die bij heeft gezegd. Dit doet hem schreiend tot Grootmoeder wenden, die met hem bidt om vergeving. Het is een echt kinderboekje. Daar het in lettergrepen is verdeeld, is her geschikt voor de kleintjes. Een paar keer vonden we het woordje Heer. Beter vonden we, dat het werd vervangen door Heere. Overigens aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Toen het onweerde, druk 1, 39 blz.
G. K. 0. 2 z. p. 25 cent. Voor de kleintjes is dit lief verhaaltje bestemd; de woorden zijn in lettergrepen afgedeeld. Het vertelt van twee jongetjes, die dicht bij elkaar wonen en vriendjes worden. In de vacantie mogen ze een dagje naar grootmoeder, die een lief poesje heeft, dat in de schuur opgesloten is, omdat het anders wegloopt. Piet, een der jongens, laat poesje wegloopen, doch zijn vriendje Kees krijgt de schuld. Het gaat onweeren. Piet wordt erg bang en belijdt nu zijn kwaad. De uitvoering is net; vooral de gekleurde omslag zal indruk maken. Er komt in dit boekje ook iets voor van den Heere Jezus en van bidden om vergeving en om bewaring. Wij stemmen gaarne toe, dat in zulk een eenvoudige vertelling voor de kleinsten natuurlijk niet kan en mag worden "gepreekt". Dat verlangen we ook niet. Maar waarom kan niet met een enkel woord het positieve Evangelie op simpele manier worden verkondigd? Evangeliesatielectuur is het dus niet. Dit gebrek maakt, dat onze aanbeveling geschiedt onder voorbehoud.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1932