Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.H. Huisman-Schippers

Toen moeder er niet meer was, druk 1, 60 blz.
Mijnheer Houtman heeft zijn vrouw verloren. Elly, Jan, Hans en Bram zijn moederlooze kinderen. Als zesde huishoudster komt een weduwe, een zuster van Houtman, die zelf een klein meisje, Adri, heeft. Biddende komt ze en vertrouwend op God wint ze de kinderen. Zij doet dit met grooten ernst en juisten takt en weet door wijs optreden, vriendelijke saamspreking, geduldige zelfverloochening een uinemend heilzamen invloed te oefenen, zelfs ook op de weerbarstige Elly. Zij wordt nu heel het gezin tot rijken zegen. We achten dit een uitnemend verhaal; maar het is te betreuren, dat de lange inleiding, waarin de kinderen op minder behoorlijke manier over de vroegere huishoudsters spreken, zoo verregaand onsympathiek aandoet. Deze inleiding vormt wèl een contrast met den overigen inhoud. We bevelen het om de echt Christelijke strekking voor onze uitdeeling aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

J.H. Huisman-Schippers

Toen moeder er niet meer was, druk 1, 60 blz.
In een moederloos gezin komt na verschillende huishoudsters tante Anna de huishouding besturen. Elly kan 't niet hebben, dat Moeders plaats door tante wordt ingenomen en maakt 't haar vaak moeilijk, vooral door haar lijdelijk verzet. Na 'n ernstige bestraffing van Vader wordt de verhouding tusschen tante en Elly beter, maar 't komt pas geheel in orde na de ziekte van de kleine Adri. Dan erkent Elly, hoe verkeerd ze handelde, en na ernstigen strijd komt 't in orde en wordt 't nog een heerlijk Kerstfeest. Er zijn goede dingen in. De toon is goed getroffen, maar er zijn ook bezwaren geopperd. Er komen in dit boekje bijkomstigheden, die met het verhaal weinig te maken hebben. En een kinderziekbed, dat alles weer terecht brengt, is een vrij afgezaagd thema. Voor 12 à 13 jaar. Aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
J.H. Huisman-Schippers

Toen moeder er niet meer was, druk 1, 60 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Elly is het oudste meisje uit een gezin van vier kinderen. Moeder is gestorven en nu komt er telkens een nieuwe huishoudster. Elly doet ook wel haar best, maar ze kan Moeder niet vergeten. Als dan ook de tante van Elly, die weduwe is, met haar kindje de leiding op zich komt nemen, dan kan Elly niet uitstaan, dat Tante Moeders plaats inneemt. Tante vraagt den Heere om veel geduld en behandelt allen goed en vriendelijk. Zij wint dan ook allen, behalve Elly, die zelfs zeer leelijk tegen het dochtertje van Tante doet. Als echter mede door Elly's toedoen dat kind ernstig ziek wordt, leert Elly haar zonde inzien en ook belijden voor God. Voortaan is de verhouding tusschen Elly en haar Tante heel goed. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig boekje voor onze meisjes, maar 't is toch ook geschikt voor de jongens, al blijft het in de eerste plaats een meisjesboek. Hier worden veel voorkomende karakterfouten aangewezen en in Gods kracht bestreden. Soms zijn er enkele overbodige voorvallen in het verhaal, maar 't is goed werk en daarom
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.