Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Snoep Jr.

Toen vader weg was , druk 1, 201 blz.
G.K.C.B. 13 t.d.t. Van verre is de bandteekening te herkennen als een fraai Lutz-ontwerp. Zooals uit den ondertitel blijkt, hebben we hier met een tijdverhaal te doen. Het behandelt de belevenissen van een Chr. gezin uit den Haag, waarvan Vader gemobiliseerd is. Het zijn alledaagsche voorvallen, verdrietelijkheden en genoegens. Een „gevonden" hondje brengt wat afwisseling in het tamelijk eentonige gegeven. Een afdwalende schoolkameraad wordt met vereende krachten op het goede pad gebracht. Het leerzame element uit het verhaaltje zal de jeugd van vandaag niet boeien. De actualiteit is dit keer geen voordeel, omdat het niet actueel meer is. Het is door de daverende dingen, die volgden, onder den voet geloopen. Het is jammer, dat de knappe auteur dit niet voldoende overwogen heeft. Of was zijn copie wellicht al geruimen tijd gereed? Uiteraard is de qualiteit overigens zooals we die van Snoep gewoon zijn. Het is dus ook in zeer goeden Christelijken zin geschreven. Daarop valt niet het minste af te dingen. We kunnen het kloeke boek in dit opzicht stellig aanbevelen, alleen: het is „verouderd".

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941