Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Louwerse

Trouw en ontrouw , druk 4, 190 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk, 4e druk, met titelplaat; geschikt voor jongens en meisjes van 10-14 jaar; omvang 190 blz.; prijs f0.65 ing.
Korte inhoud: Een historisch verhaal uit de laatste regeeringsjaren van den Hollandschen graaf Willem II, Roomsch Koning, een vervolg op "De Vos van Berkenheim". In dit verhaal komen dan ook dezelfde personen voor. Speelde het vorige verhaal meer in Duitscnland, dit behandelt den strijd tusschen de Hollanders en Vlamingen over het bezit van Zeeland.
Beoordeeling: Weer een historisch verhaal met wat veel "historie de bataille", al wordt de beschavings-geschiedenis niet geheel vergeten. Natuurlijk neutraal. Toch zit er in 't verhaal veel opvoedende kracht, door de voortreffelijke karakterbeschrijvingen van Willems broeder Floris, van den dichter-zanger Lodewijk van Vaelbeke, e.a. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930