Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAletta Hoog

Tommie's kerstfeest, druk 1
a. Inhoud. Tommie verliest zijn moeder en is nu geheel wees, wijl zijn vader reeds vroeger was gestorven. Eerst komt hij enkele dagen hij Buurvrouw, wier kinderen kleinen Tommie als een broertje ontvangen. Maar T. gaat, als alle formaliteiten in orde zijn, in »'t Huis«, een soort Weeshuis. Elken Zondag mag hij bij Kees enz. van Buurvrouw komen spelen o.a. met 't mooie groote paard. T. wordt ziek, krijgt de mazelen, maar herstelt gelukkig langzaam. Maar nu kan hij 't Kerstfeest niet bijwonen, waarvan Kees en zusje zich al zooveel hadden voorgesteld. Dezen weten echter raad. Ze maken van een klein denneboompje voor Tommie een kerstboompje, Moeder geeft een dubbeltje voor kaarsjes, Kees staat zijn kleine paardje als kerstgeschenk voor T. af en de Weeshuismoeder vertelt T. heel kinderlijk de geschiedenis van Jezus' geboorte. De strekking is duidelijk: zelfs kleine kinderen kunnen hun naastenliefde toonen. 'Taal en stijl zijn goed. Het boekje is geschikt voor 7 à 8-jarigen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911
Aletta Hoog

Tommie's kerstfeest, druk 4, 16 blz.
De vertelling is wel geschikt voor kinderen, maar niet voor die van onze Herv. Geref. gezinnen. Allereerst om den Kerstboom, dien wij liever in onze gezinnen niet zien, daar door den Kerstboom het feit zelf vergeten wordt. Stootend is het gebruik van het woord Heer. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.