Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. van Westenbrugge

Tot Oranje vertrok, druk 1, 151 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: In dit boekje wordt ons een stuk geschiedenis verteld uit den tijd van Willem V. Het Nederlandsche volk was verdeeld in twee partijen, Prinsgezinden en Patriotten. De Prins werd gesmaad en diep beleedigd, zoodat hij den Haag moest verlaten. Bij Goejanverwellesluis werd de Prinses de doortocht belet. Wat een droevige tijd. In Scheveningen woonden echter veel Oranjeklanten. De schrijver vertelt van het gezin Pronk. Hoe gevaarlijk was het voor den Prins te kiezen. Vader Pronk heeft er nog voor in de gevangenis gezeten. De Prins werd weer teruggeroepen. Frankrijk verklaart den oorlog. Maar men houdt dapper stand. Tenslotte vlucht de Prins naar Engeland. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boeiend geschreven boekje. Het is goed, dat onze jeugd de geschiedenis kent. De schrijver laat ons goed zien, dat we van den revolutiegeest niets goeds te wachten hebben. Ons volk blijve trouw aan Oranje, maar dan in gebondenheid aan God en in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Wel kunnen we de vraag stellen of dergelijke boekjes op Kerstfeest zullen uitgedeeld worden. Maar overigens:
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.