Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnnie Vreeland

Toontje Ketellapper, druk 1, 109 blz.
G.K.C.B. 8 t.d.t. Toontje Ketellapper komt uit een armelijk gezin. Z'n vader is blikslager, en moet z'n kost verdienen met het repareren van pannen en ketels. Toontje is een deugniet en maakt het de havenmeester nog al eens lastig. Toch heeft hij een goed karakter en wil voor z'n ouders en z'n broertjes nog wel eens wat doen, vooral ook voor z'n broertje Gert, die erg zwak is, en t.b. verschijnselen vertoont. Als de ketellapper z'n voet verbrandt en daardoor niet op werk uit kan, besluit Toontje met een bedelbriefje er op uit te gaan. Dat brengt hem een aardige stuiver op, maar als hij thuiskomt, en vertelt, hoe hij aan het geld komt, is z'n vader woedend. Hij geeft Toontje zulk een geweldige afstraffing, dat deze er bij neervalt en enkele dagen het bed moet houden. Dat verbittert Toontje zó, dat er een geweldige haat in zijn hart komt tegen z'n vader. Gert, z'n broertje, krijgt nog al eens bezoek van Kitty, ook een t.b.-patiëntje, dat op de Zondagsschool gaat, en hem van Jezus vertelt. Hierdoor, en ook door een wijkverpleegster, die vaders voet verzorgt, komt er langzamerhand een ommekeer in 't gezin van Ketellapper. Toontje wordt goede vrienden met de havenmeester en deze zorgt er voor, dat Toontje verder kan leren. Kitty sterft even vóór Kerstmis en in haar plaats kan Gert naar het sanatorium, waar hij geneest. Alle recensenten stemmen hierin overeen, dat ze opmerken: de inhoud vertoont weinig lijn, is rommelig, de auteur had zich moeten beperken en had allerlei dingen moeten weglaten. Enerzijds loopt alles door elkaar en anderzijds loopt alles te mooi. De schrijfster babbelt wat al te vlot. Dit boekje is zelfs het type van het oude, doodgewaande „Zondagsschoolboekje", met bekeringen-in-serie, brave mensen, die al het aangedane kwaad omzetten in louter liefdebetoon, een slovende moeder, die „er niet tegenop" kan — geijkte figuur — een communistische vader (niet de slechtste figuur uit het verhaal), een verpleegster als reddende, evangeliserende engel, een orgelman die christelijke liederen gaat draaien daardoor een ziek kind — t.b. natuurlijk — verkwikt, enz. enz. We dachten dat we dit maakwerk-procédé nu te boven waren. 't Is alle even onecht en sociaal-onnatuurlijk. Maar dit boekje vertoont ook goede eigenschappen. De armoe van het leven buiten God komt duidelijk uit, evenals de troost van het Evangelie. Ook op het werk van de Evangelisatie en de Christelijke actie valt een sympathiek licht. De strekking is voortreffelijk, en daarom willen we de gebreken niet zo zwaar laten wegen, dat dit de aanbeveling zou kosten.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Annie Vreeland

Toontje Ketellapper, druk 1, 109 blz.
Prijs f 1,20; gecartonneerd; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Toontje, een gewiekst straatboefje, slaat zich handig door al z'n moeilijkheden heen. Zijn vader, een eerlijke, hard werkende communist, slaat hem half dood, omdat hij in de buurt van de rijke kapitalisten om geldelijke steun heeft gevraagd voor zijn zieke broertje. Zuster Dora bezorgt het gezin een kinderbijbel. De arme Kitty, een vriendinnetje, sterft in vrede met God.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Annie Vreeland

Toontje Ketellapper, druk 2, 110 blz.
prijs f 1,35; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12 tot 14 jaar.
Inhoud: Toontje is een Rotterdamse straatjongen met al de ondeugden van dien, echter met een warm hart voor zijn zieke broertje. Vader is ketellapper en krijgt kokend soldeer over zijn voet. Toontje maakt nu een bedelbrief en haalt flink wat op. Vader, die De Waarheid leest, ontsteekt in toorn dat zijn zoon bij kapitalisten heeft gebedeld. De wijkzuster brengt Toontje op het goede pad. Strekking: De waarde van het geloof in de donkere dingen van het leven, ook in de donkere dagen van een jongensleven.
Conclusie: Een grotestadsboekje met grote-stadsuitdrukkingen, voor de plattelandsjeugd minder goed verstaanbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.