Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.H. van der Lichte

Tot het licht gloorde, druk 1, 165 blz.
G. K. 0. 3 z. p. 6 t. d. t. f 0.90, gec. f 1.-, geb. f 1.50. Wat onmiddellijk treft is de zéér ongewone omslagteekening. Een boerderij in de weide met een grooten boom in vogelvlucht. In de verte een dorpje. Uit het verschiet nadert een trein, die heelemaal van het bovenste deel van de rugteekening komt aanrijden; de rails zetten zich voort tot den benedenhoek van den omslag. Een geweldige zon bestraalt dit landschap en de teekenares heeft geraffineerd gewerkt met om en om licht en donker de tinten geel, groen en bruin binnen en buiten de lichtbundels. Zulk een ontwerp geeft blijk van meer dan gewone capaciteiten. Maar ook de inhoud munt stellig uit. Henk van Deelen en Kees Harkema zijn vrienden geworden, hoewel de eerste de openbare en de tweede de Chr. school bezoekt. Als de dochter van den predikant een Zondagsschool in het dorp opent, mag Henk er ook heen en hij gaat wat graag. Henk komt er achter, dat zijn vader een strooper is. Dat bedroeft hem. Zijn vader wordt gesnapt door Harkema den veldwachter en geverbaliseerd. Uit haat tegen Harkema verbiedt hij Henk den omgang met Kees en ook 't bezoeken van de Zondagsschool. Groote droefheid in het hart van Henk. Een bezoek van de juffrouw werkt niets uit. Van Deelen wordt ernstig ziek; hij wijst het bezoekvan den predikant af. In 't ziekenhuis, waar hij geopereerd wordt, komt hij tot inkeer; straks gloort het licht van een nieuw leven. De vertelling is vlot. De voorstelling van den weg des heils is schriftuurlijk, de bekeeringsweg is zuiver weergegeven. Aanbevelingswaardig is bijzonder, dat in den loop van het boeiend verhaal een vertelling der Bijbelsche geschiedenis wordt weergegeven en teksten volledig worden aangehaald. "Tot het licht gloorde" is een uitstekend jongensboek. Ze zullen het "verslinden". Met warmte prijzen we het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

J.H. van der Lichte

Tot het licht gloorde, druk 1, 165 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk van Deelen sluit vriendschap met Kees van den veldwachter Harkema. Hermien van Ds. Oostweegel begint een Zondagsschool. Met Kees gaat Henk daarheen. Henk's vader stroopte in het geheim. Door verstoppertje te spelen, ontdekt Henk wat vader doet. Hij komt daarachter door vader na te sluipen. Nu bemerkt hij met schaamte, dat zijn vermoeden juist is. Zijn rust is weg. De geschiedenis door de juffrouw op de Zondagsschool verteld van Achan, den dief, ontroerde hem. Hij vertelt het geheim aan Hermien. Vader wordt gesnapt door Harkema, hij wordt ziek en nu breekt een tijd van spanning aan. Hij moet naar het ziekenhuis. Daar geeft de Heere beterschap en door een wondere leiding breekt het harde hart. Als een nieuw mensch komt van Deelen op Oudejaarsdag weer thuis. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek vol van wondere leiding Gods. Hier is het Woord des Heeren bewaarheid: "Is Mijn Woord niet als een vuur?" spreekt de Heere, "en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?" Zeer fijn wordt geteekend het stroopen in zijn gevolgen. De zonde is als een hellend vlak, waarop de voet, eens gezet zijnde, snel brengt van de eene zonde tot de andere. Noodig is dus: "waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt". Een boek, dat wij gaarne in vele handen zien.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
J.H. van der Lichte

Tot het licht gloorde, druk 2, 165 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 3 z.p. 7 t.d.t. 50 cent. Wat onmiddellijk treft is de zéér ongewone omslagteekening. Een boerderij in de weide met een grooten boom in vogelvlucht. In de verte een dorpje. Uit het verschiet nadert een trein, die heelemaal van het bovenste deel van de rugteekening komt aanrijden; de rails zetten zich voort tot den benedenhoek van den omslag. Een geweldige zon bestraalt dit landschap en de teekenares heeft geraffineerd gewerkt met om en om licht en donker de tinten geel, groen en bruin binnen en buiten de lichtbundels. Zulk een ontwerp geeft blijk van meer dan gewone capaciteiten. Maar ook de inhoud munt stellig uit. Henk van Deelen en Kees Harkema zijn vrienden geworden, hoewel de eerste de openbare en de tweede de Christelijke School bezoekt. Als de dochter van den predikant een Zondagsschool in het dorp opent, mag Henk er ook heen en hij gaat wat graag. Henk komt er achter, dat zijn vader een strooper is. Dat bedroeft hem. Zijn vader wordt gesnapt door Harkema den veldwachter en geverbaliseerd. Uit haat tegen Harkema verbiedt hij Henk den omgang met Kees en ook 't bezoeken van de Zondagsschool. Groote droefheid in het hart van Henk. Een bezoek van de juffrouw werkt niets uit. Van Deelen wordt ernstig ziek; hij wijst het bezoek van den predikant af. In 't ziekenhuis, waar hij geopereerd wordt, komt hij tot inkeer; straks gloort het licht van een nieuw leven. De vertelling is vlot. De voorstelling van den weg des heils is schriftuurlijk, de bekeeringsweg is zuiver weergegeven. Aanbevelingswaardig is bijzonder, dat in den loop van het boeiend verhaal een vertelling der Bijbelsche geschiedenis wordt weergegeven en teksten volledig worden aangehaald. "Tot het licht gloorde" is een uitstekend jongensboek. Ze zullen het "verslinden". Met warmte prijzen we het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

J.H. van der Lichte

Tot het licht gloorde, druk 2, 165 blz.
Men zie de beoordeeling 1934, blz. 53.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
J.H. van der Lichte

Tot het licht gloorde, druk 3, 164 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk van Deelen sluit vriendschap met Kees van den veldwachter Harkema. Hermien van Ds. Oostweegel begint een Zondagsschool. Met Kees gaat Henk daarheen. Henks vader stroopte in het geheim. Door verstoppertje te spelen, ontdekt Henk wat vader doet. Hij komt daarachter door vader na te sluipen. Nu bemerkt hij met schaamte, dat zijn vermoeden juist is. Zijn rust is weg. De geschiedenis door de juffrouw op de Zondagsschool verteld van Achan, den dief, ontroert hem. Hij vertelt het geheim aan Hermien. Vader wordt gesnapt door Harkema, hij wordt ziek en nu breekt een tijd van spanning aan. Hij moet naar het ziekenhuis. Daar geeft de Heere beterschap en door een wondere leiding breekt het harde hart. Als een nieuw mensch komt van Deelen op Oudejaarsdag weer thuis. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek vol wondere leiding Gods. Hier is het Woord des Heeren bewaarheid: "Is Mijn Woord niet als een vuur?" spreekt de Heere, "en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?" Zeer fijn wordt geteekend het stroopen in zijn gevolgen. De zonde is als een hellend vlak, waarop de voet, eens gezet zijnde, snel brengt van de eene zonde tot de andere. Noodig is dus: "waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt". Een boek, dat wij gaarne in vele handen zien.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
J.H. van der Lichte

Tot het licht gloorde, druk 4, 165 blz.
G.K.C.O. 3 z.p. 6 t.d.t. Wat onmiddellijk treft is de zéér ongewone omslagteekening. Een boerderij in de weide met een grooten boom in vogelvlucht. In de verte een dorpje. Uit het verschiet nadert een trein, die heelemaal van het bovenste deel van de rugteekening komt aanrijden; de rails zetten zich voort tot den benedenhoek van den omslag. Een geweldige zon bestraalt dit landschap en de teekenares heeft geraffineerd gewerkt met om en om licht en donker de tinten geel, groen en bruin binnen en buiten de lichtbundels. Zulk een ontwerp geeft blijk van meer dan gewone capaciteiten. Maar ook de inhoud munt stellig uit. Henk van Deelen en Kees Harkema zijn vrienden geworden, hoewel de eerste de openbare en de tweede de Chr. school bezoekt. Als de dochter van den predikant een Zondagsschool in het dorp opent, mag Henk er ook heen en hij gaat wat graag. Henk komt er achter, dat zijn vader een strooper is. Dat bedroeft hem. Zijn vader wordt gesnapt door Harkema den veldwachter en geverbaliseerd. Uit haat tegen Harkema verbiedt hij Henk den omgang met Kees en ook 't bezoeken van de Zondagsschool. Groote droefheid in het hart van Henk. Een bezoek van de juffrouw werkt niets uit. Van Deelen wordt ernstig ziek; hij wijst het bezoek van den predikant af. In 't ziekenhuis, waar hij geopereerd wordt, komt hij tot inkeer; straks gloort het licht van een nieuw leven. De vertelling is vlot. De voorstelling van den weg des heils is schriftuurlijk, de bekeeringsweg is zuiver weergegeven. Aanbevelenswaardig is bijzonder, dat teksten volledig worden aangehaald. „Tot het licht gloorde" is een uitstekend boek voor de jongens. Ze zullen het „verslinden". Met warmte prijzen we het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940