Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Zijn broer, de boekanier, druk 1, 157 blz.
prijs f 2,75 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Floor Maertens, een jeugdige, wat opvliegerige varensgezel, zeilt met "De Rode Leeuw" naar de West. In Havanna laat hij zich ronselen door boekaniers. Op een afgelegen eiland ontmoet hij zijn broer Wouter, die schipbreuk heeft geleden en met een kameraad door boekaniers werd opgepikt. Stond Floor niet vast in z'n schoenen, Wouter, die z'n kracht in het gebed zoekt en vindt, weigert, ondanks de bedreigingen van de zeerovers, bij hen in dienst te gaan. Samen besluiten de broers er van door te gaan, wat hun op Cuba gelukt. Hier weten ze een schip te vinden, waarop ze naar Holland terugkeren. Mede door de broederliefde van Wouter en diens standvastige gehoorzaamheid aan het gebod Gods kwam Floor tot de erkentenis dat hij verkeerd gedaan had. Tenslotte bidt hij om vergeving.
Conclusie: Een avontuurlijk, ook wel spannend boek, dat door grotere jongens graag gelezen zal worden. Hoewel de stijl niet uitmunt en de psychologische kant niet altijd even sterk is, toch:
Eindoordeel: hartelijk aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Zijn broer, de boekanier, druk 2, 157 blz.
prijs gecartonneerd f 2,85; jongensboek, leeftijd 9-14 jaar.
Inhoud: Floor Maertens, matroos op De Rode Leeuw, kan slecht overweg met de bootsman. In Havanna drost hij en monstert op een zeeroversschip. Zijn broer Wout vaart evenals Floor naar de West, heimelijk in de hoop Floor te vinden. Bij een storm slaat Wout over boord en wordt als drenkeling gered door zeerovers. In hun kamp vindt hij zijn broer. Samen weten ze te ontsnappen en tenslotte thuis te komen.
Conclusie: Een uitstekend geschreven boek met een duidelijk godsdienstige strekking. Het kweekt kennis van de geschiedenis aan, beschrijft een sterke broederliefde en wijst op de noodzaak van schuldbelijden en Godsvertrouwen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.