Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronKlaas van der Geest

Transport verhinderd!, druk 1, 157 blz.
Op verdienstelijke wijze heeft Klaas van der Geest in deel 13 van de "ATO-reeks" de moed en offervaardigheid van de Noorse verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog gestalte gegeven. Het avontuur is hier ook van de morele zijde belicht, en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leiders, die leven en dood van be volkingsgroepen in hun macht hadden, is vaak op treffende wijze getekend. Hier moet het transport van waardevolle machines uit Noorwegen verhinderd worden, om zo de Duitsers verstoken te houden van atoomladingen voor lange-afstandsraketten. De actie heeft succes. Lezers die iets meer over de laatste perioden van de Tweede Wereldoorlog weten, zullen begrijpen hoe de moed van jonge mensen, zoals ze getekend worden in Transport verhinderd! tot de overwinning van de geallieerden heeft bijgedragen.
Nieuwe spanning rondom de Hollandse Joop Vermaat en zijn Noorse vriend Niels Eskelund brengt deel 14, genaamd Orkaan Old Joe. Aan boord van de Apoc 8 doorstaan zij een orkaan, op zoek naar in nood verkerende schepen. Er komt heel wat heldenmoed en doorzettingsvermogen aan te pas, om het reddingswerk te voltooien. Een spannend gegeven uit een milieu, dat Klaas van der Geest kennelijk zeer goed kent. De stijl is vrij gecompliceerd en ook het relaas blijft niet sterk boeien; daarvoor gelijken de verschillende fasen van de zeetocht te zeer op elkaar. Overigens geschikte lectuur met 'n edele tendens. (p. dl. geb. f 3,90)


IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.