Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDina

Bert in de bioscoop, druk 2, 64 blz.
Nieuwe Titeluitgave. (Vroeger: Toch teruggekomen). G. K. C. 0. 7 t. d. t. 30 cent. Bert is zoon van een weduwe. Zijn moeder werkt hard voor hem, om hem goed onderwijs te doen geven. Slechten kameraden kan hii geen weerstand bieden. Sigaretten en bioscoop brengen hem tot oneerlijkheidjes, later op het kantoor tot diefstal van f 2000. Vlucht. Zwerversleven gedurende jaren. In de buurt van Berlijn op Kerstavond pleegt hij inbraak. Het gezicht van den Kerstboom grijpt hem in 't hart. De vriendelijke zorg van den Christen, aan wien hij zich wilde vergrijpen, brengt hem verder tot inkeer en op 't goede pad. Naar huis terug, vindt hij zijn moeder juist gestorven. Zijn vorige patroon, aan wien hij zijn zonde belijdt, deelt hem mede, dat zijn moeder zijn schuld heeft betaald. Dat ernstig tegen de bioscoop gewaarschuwd wordt, is metterdaad een groote deugd. Ook de tegenstelling tusschen zonde en genade komt wel eenigszins tot haar recht. De kracht van geloof en gebed in den strijd met de zonde wordt duidelijk op den voorgrond gezet. Alleen die Kerstboom, die er weer noodzakelijk bij schijnt te moeten komen, wil ons niet bevallen. En vooral dat Christusbeeld doet al heel vreemd aan. Het is bepaald ridicuul, dat de heer van een huis, die een inbreker betrapt, op zachten toon zegt: "Mijn arme vriend, wat doe je hier?" Dit boekje heeft zulke groote gebreken, dat we aan andere in sterke mate de voorkeur geven boven dit.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Dina

Bert in de bioscoop, druk 2, 64 blz.
Oude titel: Toch teruggekomen. jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Bert was de zoon eener weduwe. Z'n vrienden halen hem over mee naar de bioscoop te gaan. Deze eerste stap heeft droeve gevolgen. Hij gaat steeds verder het slechte pad op. Telkens wil hij naar de bioscoop. Om aan geld te komen bedriegt en besteelt hij zijn moeder. Van de school af, komt hij op een kantoor. Ook hier maakt hij zich aan diefstal schuldig. Hij leidt een verkwistend, zondig leven en bezoekt café en bioscoop. Hij gaat, nadat hij eerst f 100 had gestolen, er tenslotte met f 2000 vandoor naar het buitenland. In een Kerstnacht breekt hij in in een woning nabij Berlijn, waar hij wordt getroffen door het zien van een Kerstboom. Heel zijn oude leven gaat aan zijn geest voorbij. De heer des huizes ontdekt hem en neemt hem in zijn dienst, nadat Bert heel zijn geschiedenis verteld heeft. Maar een geweldig verlangen naar z'n moeder doet hem besluiten naar haar terug te keeren. Wanneer hij thuiskomt, is z'n moeder den vorigen dag gestorven. Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig jongensboek, dat op treffende wijze waarschuwt voor bioscoopbezoek. Een goed boek met degelijke opvoedkundige strekking en waarschuwing voor den zondeweg. Keurig is de beschrijving van de liefdevolle zorg eener moeder voor haar afgedoold kind. Het gebed van z'n moeder heeft veel weg van Augustinus' levensweg. Onjuist is, dat de sterren lichtjes zijn, door engelen aangestoken. Met ontroering lazen wij het einde van het verhaal. Bert is als uit Satans klauwen gered.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.