Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst jr.

Tussen het gele riet, druk 1, 60 blz.
prijs f 0,95; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Kees is de zoon van een sluiswachter. Eens moet hij een schip doorlaten, dat nog naar de stad wil, omdat aan boord een ziek meisje is. De boot vaart in de avond vast in het riet. Wanneer Kees de volgende dag een konijn gaat zoeken, dat weggelopen is, roept de schipper hem, om op zijn zieke dochtertje te passen, dan kan hij zelf naar de dokter. In de schuit vieren ze dan Kerstfeest. Kees moet vertellen. Eindelijk komt er uitkomst. De dokter en Kees' vader komen. De schuit wordt los getrokken. Enkele maanden later komt het schip terug om een goede, rustige ligplaats te zoeken, daar het meisje nog veel rust nodig heeft.
Conclusie: Een aardig boekje. Chr. inhoud, maar geestelijk oppervlakkig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Tussen het gele riet, druk 1, 60 blz.
Een mooi kerstverhaal, zowel naar taal als naar inhoud, is Tussen het gele riet, door W.G. van de Hulst Jr. Thalia is het dochtertje van een kunstschilder die in een tjalk het land afvaart. Zij is ernstig ziek. Vader probeert de stad te bereiken, doch verdwaalt in de mist. Als redder in de nood verschijnt Kees van de sluiswachter. Beide kinderen vieren in het roefje een blijde Kerstnacht.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst jr.

Tussen het gele riet, druk 2, 60 blz.
prijs f 1,-; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kees de sluiswachterszoon viert een onverwacht Kerstfeest in een woonschip met een ziek meisje. Een half jaar later, als ze beter is, komt de kunstschilder terug, Strekking: Kerstfeest is niet gebonden aan onze uiterlijkheden.
Conclusie: Geschikt voor oudere leerlingen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Tussen het gele riet, druk 3, 60 blz.
prijs gecartonneerd f 1,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kees van de sluiswachter mist het Kerstfeest doordat hij zoekend naar zijn weggelopen konijntje, terechtkomt als oppas op een ziek meisje in een woonschuit. Daar viert hij met dat zieke meisje Kerstfeest. Strekking: Al heeft Keesje geen Kerstfeest gevierd zoals de anderen, toch had hij Kerstfeest gevierd en de Heere heeft zijn gebed verhoord, het meisje is beter geworden: Ere zij God. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Een aardig boekje voor jonge kinderen, hoewel de stijl wat grote mens-achtig is. De inhoud is niet diepzinnig maar in zijn strekking niet slecht.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Tussen het gele riet, druk 4, 61 blz.
prijs gebonden f 1,95; voor jongens en meisjes van 8-11 jaar.
Inhoud: De zoon van de sluiswachter moet een schip schutten. Hij ziet een ziek meisje op bed liggen. Als hij de volgende dag zijn konijn zoekt, ziet hij dat het schip is vastgelopen. De schipper vraagt hem op het zieke meisje te passen, want hij wil een dokter halen. Als Kees dan bij haar is herinnert hij zich dat juist die avond het Kerstfeest gevierd zou werden. Dan gaat Kees aan dit meisje Lucas 2 vertellen. Later komt de dokter en het meisje gaat naar het ziekenhuis. Als Kees haar later weer ziet is ze beter.
Conclusie: Een mooi verhaal dat spannend verteld is. Christelijke inhoud en opvoedkundig goed. Toch onwerkelijk. Geen jongen van die leeftijd zal aan een vreemd meisje dit vertellen. En zeker niet de hulsttakjes en kaarsstompjes later bewaren als aandenken.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1971

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Tussen het gele riet, druk 6, 60 blz.
leeftijd 7 - 9 jaar; gebonden; schitterend geillustreerd; geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 4,70.
Inhoud: Kees is de zoon van de sluiswachter. Ze wonen bij een kleine sluis in het wijde polderland. Op de dag voor het kerstfeest helpt Kees een schip door de sluis heen. Als hij enkele uren later zijn weggelopen konijn Beppie gaat zoeken, ontmoet hij dit schip weer. Het is vast komen te zitten en de schipper vraagt of Kees op zijn ernstig zieke dochtertje wil passen, terwijl hij lopend een dokter gaat roepen in het dorp. Het zieke meisje Thalia vraagt of Kees voor haar de kerstgeschiedenis wil vertellen. Thalia moet naar het ziekenhuis, waar ze gelukkig weer beter wordt. Een half jaar later komen ze met hun schip weer langs de sluis, waar ze dan een vaste ligplaats willen zoeken.
Conclusie: Een fijn en goed verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Tussen het gele riet, druk 7, 64 blz.
leeftijd vanaf 8 jaar, gebonden, 7 prachtige zwart-wit tekeningen van de schrijver, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 10,25.
Inhoud: Kees, het zoontje van de sluiswachter, beleeft onverwacht een heel bijzondere Kerstavond. Middenin de stille polder, waakt hij op een woonboot, bij een ernstig ziek meisje. Terwijl de vader van het zieke meisje en de vader van Kees door de donkere avond op weg zijn naar de dokter, vieren Kees en Thalia (zo heet het meis-, je) op een kinderlijke, maar ook ontroerende wijze een onvergetelijk Kerstfeest. Na maanden ontmoeten zij elkaar weer en mag Thalia gelukkig aan de beterende hand zijn.
Conclusie: Een ontroerend mooi boekje. Opvallend zijn de prachtige zinsbouw en de gaafheid van de karakters in dit verhaal. Een diepe eerbied voor de Heere, maar ook een kinderlijk vertrouwen op Zijn genade in de zending van Zijn Zoon naar deze aarde, geven dit boekje een goede christelijke strekking. Trouwens dat dit fijne boekje nu al een 7e druk beleeft, spreekt op zich al boekdelen. Vandaar:
Eindoordeel: warm aanbevolen. Kr. a/d IJ. W.M.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1993

Open Boekbeoordeling.