Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. Norel

Twee ankers, druk 1, 78 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal uit de 16e eeuw. Brand Florisz, een Enkhuizer jongen, is opperman bij den vestingbouw, maar zijn hart is niet bij zijn werk, hij verlangt naar zee, maar terwille van zijn moeder wil hij in 't bouwvak blijven. Maar eindelijk wordt zijn wensch vervuld en krijgt hij een plaatsje op een binnenschip, op de vaart naar Harderwijk. Er heerscht een oorlogstoestand tusschen Gelderland en Enkhuizen. We leven mee met de spannende avonturen van Brand op z'n ontdekkingstocht in Harderwijk en 't lukt Brand achter de plannen der Gelderschen te komen. Nog net op tijd om de Enkhuizenaren te waarschuwen, zoodat de overval verhinderd wordt, weer dank zij Brand's heldhaftig optreden. Nadat de vijand afgeslagen is, wordt Brand bij den burgemeester geroepen en beloond voor z'n moedig gedrag, zoodat z'n moeder nu toch heelemaal tevreden is met Brand's nieuwe levensrichting en wat trotsch op haar zoon is. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek, waar iedere jongen van zal smullen. Echte gezonde jongenslectuur. Ook best door ouderen te lezen. Alleen wordt 't gedrag van Brand soms een beetje tè moedig, zoodat 't nu en dan wel wat ongeloofwaardig wordt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.