Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFloris van den Aemstel

Twee H.B.S.-ers en het Chineesche teeken, druk 1, 215 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk. Omvang 215 blz. Gechikt voor jongens van 14 a 15 jaar en ouder; prijs: Ing. f 2.10, geb. f 2.90.

Korte inhoud: Twee H.B.S.-ers brengen een vacantiedag door in Groet: vinden daar een blaadje papier met Chineesche letterteekens. Onder de kwartslamp van den politie-speurder van Hulzen-Lederbos blijkt het papiertje beschreven te zijn geweest met een plan om een uitvinder een schitterende uitvinding afhandig te maken. Welk plan mislukt na tallooze spannende avonturen, waarin de twee H.B.S.-ers blijken kunnen geven van hun moed en tegenwoordigheid van geest.

Beoordeeling: Een pittig, vlot geschreven jongensboek, dat, hoewel de historie wat fantastisch aandoet, toch vrij logisch in elkaar zit. We achten echter de twee eerste jongensbooken van denzelfden sehrijver, nl.: "De heldendand van twee H.B.S.-ers" en "Twee H.B.S.-ers als detective" voor onze oudere jongens meer geschikt, omdat in dit werk de spanning wet eens wat al te sterk is en 't verhaal zoo nu en dan bedenkelijk naar de sensationeele kant overgaat. Men diene dus nauwlettend toe te zien, wien men 't boek in handen geeft. De werken van dezen schrijver behooren, zooals we reeds eerder opmerkten, tot de neutrale lektuur, maar wat de t a al betreft zal er geen bezwaar zijn ook dit boek in de Schoolbibliotheek een plaats to geven.
Met verwijzing naar 't gemaakte voorbehoud dus:
Aanbevolen. G.K.D.

Open Gids