Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGerda

Trouwe kameraadjes, druk 1, 32 blz.
G. K. 0. 35 cent. Een boekje vol kwajongensstreken. Dat genre prefereeren we over het algemeen niet, ook al komt alles nog weer goed terecht. Wat we vroeger aangaande een schriftelijken "cursus in kwajongensstreken" schreven, is ook van toepassing op de beschrijving van de gedragingen van Henk en Teun, die de "schrik van de buurt" zijn. Een onweersbui en een hersenschudding (alweêr het "gelukkige ongeluk"!) brengen den gunstigen keer. Al kan voor kinderen niet dezelfde maatstaf dienen als voor volwassenen wat aangaat het zondebesef en de schuldbelijdenis, toch achten we het boekje in dit opzicht te vaag. Zeer slechte correctie. We kunnen dit boekje niet gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926