Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Twee vogelnesten in China, druk 1, 16 blz.
Op het gebied der Zending verschenen bij J.N. VOORHOEVE te DEN HAAG o.a. :
CHINEESCHE KINDERBOEKJES
Omslag in kleuren, twee platen van ISINGS. 2e druk
TITELS DER BOEKJES :
Van drie Chineesche kindertjes.
De groote brand te Kieng-Ning.
Sing en Jong door den Goeden Herder gevonden.
Kleine martelaren in China.
Twee vogelnesten in China.
Keh-Kong, de melaatsche Chineezen-knaap.
Het Chr. Schoolblad oordeelde :
"Het uiterlijk reeds is zeer aantrekkelijk. De boekjes bevatten ware gebeurtenissen uit het Chineesche kinderleven, die boeiend en onderrichtend zijn. Ze beschrijven het kinderleven, de schooljaren, de opvoeding en de zending.
"Van harte hoop ik, dat men China eens met de kinderen zal behandelen naar aanleiding van deze zes boekjes. De stof is rijk en 't resultaat zal niet teleurstellen."
Elk boekje is 16 bladz. groot. Prijs f 0.15
Omschrijving inhoud in boek