Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hofman

Twee kameraden, druk 1, 82 blz.
Prijs f 1,10; gecartonneerd; geïllustreerd; jongensboek. Strekking: Een aardig verhaal uit de tijd van de bezetting. Wat de godsdienstige strekking aangaat, onbevredigend. Er staat niets verkeerds in het boek. Aardige ontspanningslectuur.
Conclusie: Hoewel het een vlot geschreven, fris jongensboek is, hebben we er toch ernstig bezwaar tegen, dat het gezond godsdienstig leven zo weinig wordt beklemtoond.
Eindoordeel: met enige schroom aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.