Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Westerink

Tussen vriend en vijand, druk 1, 158 blz.
prijs gebonden f 2,10; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal dat speelt in 1585. De stad Elborch zit er moeilijk voor. Er komt een troep Staatse soldaten voor bescherming der stad. Spionnen komen er natuurlijk in voor. Een jongen wordt gevangen genomen, maar weet zich te bevrijden. Strekking: Vaderlandse geschiedenis.
Conclusie: Een spannend boek. Vooral de jongens zullen het graag lezen. Met heel veel genoegen gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
H. Westerink

Tussen vriend en vijand, druk 1, 158 blz.
Een boeiend historisch verhaal, dat zich afspeelt in Elborch omstreeks het jaar 1587 is Tussen vriend en vijand, geschreven door H. Westerink. Deventer is aan de Spanjaarden verraden en Elborch neemt een garnizoen van het statenleger op om de stad te beschermen. De soldaten krijgen geen soldij en slaan aan het muiten. Van de verwarring en ontevredenheid profiteren spionnen en verraders, waarvan de zoon van de Deventerse koopman Beerninck, de hoofdpersoon, bijna het slachtoffer wordt. Er zit een gezonde spanning in het boek, dat ook een levendig beeld geeft van die bewogen tijd. Jammer dat de onvermijdelijke zwart-wittekening, die aan iedere eenzijdige visie vastzit, ons dwingt het boek te ontraden voor de katholieke jeugd in het algemeen. Jongens van 14, 15 jaar bezitten meestal nog niet de gave des onderscheids om van de inhoud van de echt-protestantse geest in deze lectuur afstand te nemen. (geb. f 2,10)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

H. Westerink

Tussen vriend en vijand, druk 3, 173 blz.
geb., in het algemeen goed geïllustreerd, geschikt voor oudere jongens (12 jaar en ouder). Prijs f 6,90.
Inhoud: Het verhaal speelt in de tachtigjarige oorlog. Deventer is door de engelsen verraden. Noodgedwongen neemt men in Elburg een troep huursoldaten in. Een oude vijand van zijn vader probeert in de verwarring die dat in Elburg met zich meebrengt Lodewyck Beerninck in zijn macht te krijgen. Door middel van een spion en een muitende soldaat schijnt hem dat te lukken. Echter de HEERE helpt wonderlijk.
Conclusie: Een goed en spannend geschreven verhaal van positief christelijk gehalte, dat de meerder drukken beslist waard is.
Eindoordeel: Warm aanbevolen. Jac.W. te E.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.