Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGesina Ingwersen

Zijn koning, druk 2, 78 blz.
Leeftijd 8-12 jaar. Een aardig vertelde geschiedenis. Maar paedagogisch bezien, zijn er toch wel een paar fouten in. Allereerst gaat Frans, als vader en moeder de kerstboom afkeuren, er met Koos, de dienstbode, over praten en gaan ze samen een boompje koopen, buiten weten van zijn ouders. Daarbij komt, dat de ouders tegen den kerstboom zijn in 't begin van het boek, terwijl later de boom toch branden mag, al erkennen ze wel, dat het kerstboompje alleen geen ware blijdschap geven kan. Consequent blijven! Toch een aardig boek voor jongens en meisjes van 8-12 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
Gesina Ingwersen

Zijn koning, druk 2, 78 blz.
G.K.C.0. 2 z.p. 8 t.d.t. 40 cent. Een nieuw, voortreffelijk motief wordt hier op uitnemende wijze uitgewerkt nl. dat geen bijkomstigheden als een kerstboom of kerstgeschenken de beteekenis van 's Heilands geboorte op den achtergrond mogen dringen. Frans Kramer heeft met z'n zusjes in een winkel een kerstboom gezien en wil er nu ook graag één hebben. Zijn ouders leeren hem, dat de beteekenis van 't Kerstfeest in de geboorte van Christus en niet in den kerstboom ligt. Toch weet hij, geholpen door Koos, de meid, een boompje te koopen, als verrassing voor Kerstavond. Zijn broer Wim brengt evenwel 't geheim uit, wat hem in woede doet ontsteken, zoodat hij Wim met de vuisten bewerkt. Later krijgt hij berouw en denkt er over, hoe blij hij onder 't vertellen van den onderwijzer, Jezus als zijn Koning had willen erkennen, onder Wien hij tegen alle kwaad wilde strijden en hoe dat toch de vreugde van zijn Kerstfeest zou zijn. Nu vergeeft hij; allen beijveren zich, om zijn teleurstelling weer goed te maken en hij viert een aangenaam Kerstfeest, waarvan de Heiland het middelpunt is. Een enkele opmerking veroorloven we ons: dat het verkeerd is op Kerstfeest den kinderen geschenken te geven, omdat ze dan meer aan de geschenken dan aan den Heere Jezus zouden denken, wordt wel wat overdreven. En dat ten slotte de Kerstfeestviering toch nog weer rondom den kerstboom zich concentreert, is al zéér inconsequent. Overigens bevelen we dit boekje, dat er aantrekkelijk uitziet, om de goede strekking aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931